Monologkurs: Skap din egen fortelling
med Harry Guttormsen

Søknadsfrist 2. feb
Dato 2. mar – 13. mar
Pris 1200/1100 kr
Tid 10:00 - 16:00

Om Kurs

Er du skuespiller og bærer på en historie du gjerne vil ha frem? Vårens monologkurs utforsker og veileder deg i hvordan du kan skape din egen monolog. Kurset ender opp med arbeidsvisningen Monologbonanza, på Bikuben på Det Norske Teatret. 

Kjenner du deg igjen i et av disse utsagnene?:

 • Jeg har en historie jeg vil fortelle, men jeg vet ikke hvordan jeg skal skrive
 • Jeg har en historie jeg vil fortelle, men jeg vet ikke hvor jeg skal begynne
 • Jeg har en historie jeg vil fortelle, men jeg vet ikke hvordan jeg kommer videre

Alle er bærere av helt egne historier. Dramaturg og regissør Harry Guttormsen hjelper deg med å finne kjernen og å utvikle din unike fortelling. Teksten din skal jobbes frem både alene og kollektivt sammen med gruppa.

«En skriveprosess handler mye om å klare å legge egen frykt og selvsensur til side. Det å inkludere andre i en slik prosess utfordrer deg på nettopp dette, samtidig som du opplever støtte og oppmuntring til å oppsøke det grenseløse uavhengig av sjanger og format.» – Harry Guttormsen

Når teksten nærmer seg ønsket resultat settes den til liv og arbeides med på gulvet. Her jobbes det med at kroppen og stemmen bidrar som et redskap for å oppnå tekstens budskap. Kurset ender opp med arbeidsvisningen Monologbonanza, på Bikuben på Det Norske Teatret fredag 13. mars kl 22.30. Kursholder er til stede og gir tilbakemeldinger i etterkant.

Kurstider og opplegg

 • Mandag 2. mars: Kursdag. Gruppa møtes i plenum for å dele erfaringsgrunnlag og kimen til hver enkeltes historie. Alle involveres i hverandres kreative utfordringer
 • Tirsdag 3. mars: Kursdag. Individuell oppfølging med kursholder
 • Onsdag 4. mars: Egenarbeid/Skrivetid (Prøvesalen tilgjengelig kl.10-15)
 • Torsdag 5. mars: Egenarbeid/Skrivetid (Prøvesalen tilgjengelig kl.10-15)
 • Fredag 6. mars: Kursdag. Vi deler arbeidet i plenum og dytter hverandre videre
 • Mandag 9. mars: Egenarbeid/Skrivetid (Prøvesalen tilgjengelig kl.10-15)
 • Tirsdag 10. mars: Kursdag. Individuell oppfølging med kursholder
 • Onsdag 11. mars: Egenarbeid/Skrivetid (Prøvesalen tilgjengelig kl.10-15)
 • Torsdag 12. mars: Kursdag. Vi går på gulvet med tekstene
 • Fredag 13. mars: Kursdag og Monologbonanza:
  • Vi fortsetter på gulvet med tekstene på dagtid
  • Lydprøve Bikuben (Tidspunkt kommer)
  • Arbeidsvisning kl 22.30: Monologbonanza på Det Norske Teatret

Du må være forberedt på å jobbe mellom kursøktene.

Forberedelser:
Skriv ned det du har på hjertet og ta det med første kursdag. Enten det er et allerede påbegynt utkast, en tematikk eller fortsatt på idéstadiet.

Arbeidsverktøy: Laptop, blyant og papir.

Medlemmer av Norsk Skuespillerforbund får rabattert pris.

Om Monologkurs-Monologbonanza-samarbeidet
I over ti år har monologkurs vært del av programmet til Norsk Skuespillersenter. Vi elsker å forske i hva enetale kan være, både når det gjelder type tekst, sjanger og uttrykk. Hva skjer når skuespilleren skriver teksten selv? Når en slampoet er kursholder? Når vi blander tekst og bevegelse? Og ikke minst: Hva skjer når utforskningen møter publikum? Monologbonanza er en arbeidsvisning der modige skuespillere viser frem hva de har forsket frem under monologkurset. Hvor skuespillerne trer ut av komfortsonen og byr publikum på en rå utgave av seg selv og sitt nybrottsarbeid.

Instruktør

Harry Guttormsen lever av og for ord. Tekster som skal leses, vurderes, bearbeides og videreutvikles for å bli til scenisk eller filmatisk handling eller tildeles stipender, priser eller produksjonstilskudd.

Her har han vært student, regissør, oversetter, dramaturg, dekan, daglig leder, filmkonsulent, juryleder eller fagfelle: Statens Teaterhøgskole, Trøndelag Teater, Teatret Vårt, Det Norske Teatret, Norsk Filmutvikling, Oslo Nye Teater, Fjensynteatret, Gullruten, Teater Fusentast, Nationaltheatret, Radioteatret, Riksteatret, Viken filmsenter, Nordland Teater, Haugesund Teater, Amandajuryen, Kilden Teater, Norsk Filminstitutt, Dramatikkfestivalen, Kulturrådet, KHiO, Filmkraft Rogaland, NRK Drama, Ibsenprisen.
Harry er styremedlem i Norsk Skuespillersenter.

Deltakerkriterier

Åpent for profesjonelle skuespillere, dvs. med godkjent treårig utdanning på høyskolenivå i utøvende skuespillerkunst, eller tilsvarende profesjonell skuespillererfaring.

Sted

Kurset arrangeres i lokalene til Norsk Skuespillersenter i Welhavensgate 1

Reisestøtte

Vi har som mål å være et kompetansesenter for skuespillere over hele landet, og Norge er et langstrakt land. Derfor kan du søke oss om reisestøtte dersom du har fått plass på et av våre kurs/arrangement og du bor langt unna stedet der det gjennomføres.

Les mer om hvem som kan få reisestøtte

Søk plass

Søknadsfrist 2. feb
Dato 2. mar – 13. mar
Pris 1200/1100 kr
Tid 10:00 - 16:00

Søknadsfristen er utløpt.