Stemmen og Rytmen
med Fredrik Høyer

Søknadsfrist 11. des
Dato 9. jan – 10. jan
Pris 200 kr
Tid 11.00 - 17.00

Om Workshop

Et todagerskurs i samarbeid med Teater Innlandet. Slampoeten Fredrik Høyer holder kurs i å skrive tekst for så å fremføre den, med fokus på stemmen og rytmen.

Kurset fokuserer på det å produsere masse. Deltakerne kommer til å undersøke hvordan teksten og stemmen forholder seg til hverandre. Ikke bare den litterære stemmen, men den vokale, for å få kroppen med i den sceniske teksten.
Fokuset ligger på en slags method writing, å starte arbeidet med å kunne skrive fra seg selv, slik som man på scenen hele tiden prøver å spille på noe sant i seg selv.

Med utgangspunkt i slam-poesi og spoken word som en måte å skrive og fremføre scenetekster på, setter dette skrivekurset fokus på tekstens forhold til dens fremføring på scenen. Hvordan best skrive sine egne scenetekster, finne frem til en selv og hva vi ønsker å formidle, på en måte som føles ekte og genuin?

Instruktør

Fredrik Høyer er en norsk poet, dramatiker og skuespiller. Han er mest kjent for å opptre med sine dikt, og har satt opp flere teatermonologer i sin særegne slampoetiske form.

I 2016 spilte Fredrik Høyer monologen Grønlandsūtraen på Nationaltheatret.

Deltakerkriterier

Åpent for profesjonelle deltakere, dvs. med godkjent treårig utdanning på høyskolenivå, eller tilsvarende profesjonell erfaring, med følgende bakgrunn:

Skuespillere, dramatikere og andre utøvende innen scenekunst.

Sted

Kurset holdes i Hamar kulturhus, Teater Innlandet

Reisestøtte

Vi har som mål å være et kompetansesenter for skuespillere over hele landet, og Norge er et langstrakt land. Derfor kan du søke oss om reisestøtte dersom du har fått plass på et av våre kurs/arrangement og du bor langt unna stedet der det gjennomføres.

Les mer om hvem som kan få reisestøtte

I samarbeid med

Søk plass

Søknadsfrist 11. des
Dato 9. jan – 10. jan
Pris 200 kr
Tid 11.00 - 17.00

Innsendt søknad er bindende, og du må oppfylle for å kunne få plass.

Send en kort søknad per mail med CV til epost@teaterinnlandet.no.