The Flying Seagulls Method
med Ash Perrin

Søknadsfrist
Dato 25. jan – 29. jan
Pris 0 kr
Tid 10:00 - 16:00

Om

Kurset er utsatt til april. Ønsker du derimot informasjon om organisasjonen? Er du nysgjerrig på hva det vil si å jobbe med The Flying Seagulls i Norge og i flyktningleire rundt om i verden? De inviterer til et informasjonsmøte om hva de driver med på Zoom, 20 januar kl 17.00.
 

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/91036741869?pwd=UDlLdDlNMU9wVzRkeDRwVU5wbWlPZz09

 

Meeting ID: 910 3674 1869

Passcode: 882413

 

English information further down.

Et femdagers kurs i «The Flying Seagulls Methode» med Ash Perrin. Kurset gir et innblikk i gruppens arbeid, metode og du som kursdeltager vil etter endt kurs ha muligheten til å bli med videre i organisasjonens arbeid, om du ønsker.

Kurset vil inneholde trening i Seagulls metode, klovneteknikk, dynamisk leketeknikk, publikumskontroll, opplæring i å jobbe i krisesituasjoner, samt enkel sirkus og magi. Gruppen jobber svært dynamisk, så kurset vil kreve mye energi og bevegelse.

Kurset holdes på engelsk.

Hvem er The Flying Seagulls?

The Flying Seagulls Norge jobber for å spre glede, varme og positivitet til mennesker i krise, uansett alder, bakgrunn og livssituasjon. De fokuserer på arbeid for barn og mennesker med spesielle behov, og de siste årene har de i hovedsak jobbet med mennesker på flukt i Hellas og Midtøsten. Organisasjonen stammer fra England, og har de siste 12 årene spredt smil, glede og latter til over 150.000 barn.

The Flying Seagulls Norge ble stiftet i desember 2019, og da koronapandemien slo til i Norge, bestemte de seg for å glede de som hadde det vanskelig her hjemme. De startet Bussen Blåmåka, som kjørte rundt og holdt forestillinger hos omsorgsboliger, sykehjem, barnehager, borettslag og så videre. Før vinteren kom rakk de å spille over 300 forestillinger med Blåmåka.

The Flying Seagulls Norge er en organisasjon i vekst, og i årene som kommer ønsker de å fortsette og jobbe for å spre mest mulig smil, glede og positivitet til mennesker i krise, både i Norge og ute i verden.

«Vi jobber med å forsvare barns rettigheter til en god barndom, og gjør dette ved å spre smil der det er aller viktigst. Lek og latter er essensielle deler av en god barndom, og det å bli sett, hørt og respektert er grunnleggende for menneskeverdet. Vårt arbeid består av forestillinger, leker, workshops og andre aktiviteter hvor vi sørger for at alle blitt inkludert, verdsatt og får en pause fra en vanskelig hverdag.» – Line Møller-Christensen, The Flying Seagulls Norge

For hvem?
The Flying Seagulls ser etter ivrige skuespillere, musikere, dansere, klovner, sirkusartister og lekeglade mennesker. Om du har erfaring fra å arrangere aktiviteter og leker for barn, gatekunst eller annen fremføring er det et stort pluss. The Seagulls passer for deg som har energi og entusiasme som vil være med å spre glede og latter til mennesker i krise.

Vil du bli med i The Flying Seagulls Norge?
Isåfall kan du anse dette som din opplæringsuke. Etter denne uken er du klar for å bli med. Det er viktig for oss å presisere at dette er en frivillig organisasjon. Så her sier du ikke ja til videre engasjement, men du har mulighet til å engasjere i etterkant om du har lyst.

Har du noen spørsmål? Skriv en mail til

line@theflyingseagullproject.com

 

______________________________________________

 

A workshop over five days on” The Flying Seagulls Method” with Ash Perrin. The workshop will give you an introduction on how the group works, the method and if you as a participant want, you’ll get the opportunity to join the organisation after this introduction week.

About the workshop
The workshop will include training in Seagull’s method, clown technique, dynamic play technique, crowd control, working in crisis situations, as well as simple circus and magic. We work very dynamically, so the participants will require a lot of energy and movement.

Ash Perrin from England will lead the week if the corona situation allows it. Therefore, note that the workshop will be in English!

Who are The Flying Seagulls?
The Flying Seagulls is a charity dedicated to spreading love, light and laughter to people in crisis, regardless of age, background and life situation. Our work is mainly focused on children and on people with special needs, and in recent years we have mainly worked in refugee camps in Greece and the Middle East. The organisation originates from England and has in the last 12 years spread smiles and laughter to over 150,000 children worldwide.

The Flying Seagulls Norway was founded in December 2019, and when the corona pandemic struck in Norway, we decided to aid people struggling with the isolation here at home. We started Bussen Blåmåka, a circus show bus, and performed at care homes, safe homes, kindergartens, housing estates and so on. Before winter came, we managed to give more than 300 performances with Blåmåka.

The Flying Seagulls Norway is an organisation in growth, and in the years to come we want to continue and expand our work to spread as much happiness, joy and positivity as possible to people in crisis, both in Norway and around the world.

“We work to defend children’s rights to a good childhood, and we do this by spreading smiles where it is most important. Play and laughter are essential parts of a good childhood, and being seen, heard and respected is fundamental to human dignity. Our work consists of performances, games, workshops and other activities where we make sure that everyone is included, valued and gets a break from a challenging reality.” – Line Møller-Christensen, The Flying Seagulls Norge

Who is this workshop for?

The Flying Seagulls are looking for actors, musicians, dancers, clowns, circus performers and playful people. If you have experience from arranging activities and games for children, street art or other performances, it is a big plus. The Seagulls is the place for artists with positive energy and enthusiasm, that wants to help spread joy and laughter to people in crisis.

This workshop gives you the opportunity to take part in projects in Norway, to join Bussen Blåmåka and our international projects. This course is mandatory for anyone who wants to volunteer on our international projects. We will wait for the Covid situation to be safe before we travel the world again.

Instruktør

Ash Perrin grunnla The Flying Seagull Project i Storbritannia i 2008, og har ledet organisasjonen siden da. Han er en av verdens mest erfarne på sitt felt, og har skrevet boka The Real Play Revolution.

Se Ash fortelle om The Seagulls på BBC: https://www.youtube.com/watch?v=mYBhgUnpQmE

_________________________________________

Ash Perrin founded The Flying Seagull Project in the UK in 2008, and has led the organization ever since. He is one of the world’s most experienced in his field, and has written the book The Real Play Revolution.

Watch Ash talk about The Seagulls on the BBC: https://www.youtube.com/watch?v=mYBhgUnpQmE

Deltakerkriterier

Åpent for profesjonelle deltakere, dvs. med godkjent treårig utdanning på høyskolenivå, eller tilsvarende profesjonell erfaring, med følgende bakgrunn:

Dette kurset er åpent for kulturutøvere av alle slag, som kan regnes som profesjonelle enten gjennom sin utdanning eller virke. Kurset er forbeholdt deltakere som ønsker å bli en del av The Flying Seagulls og deres arbeid med å spre glede til mennesker i krise (det er valgfritt å melde seg inn etter endt kurs).

The Flying Seagulls er opptatt av mangfold og inkludering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, livssyn eller etnisk bakgrunn.

_______________________________________________________

Participant criteria:
This workshop is open to cultural practitioners of all kinds, who can be considered professionals either through their education or work. The workshop will prioritise participants who want to be part of The Flying Seagulls and their work to spread joy to people in crisis.

The Flying Seagulls are committed to diversity and inclusion. We encourage everyone who is qualified to apply, regardless of age, gender, disability, outlook on life or ethnic background.

Sted

Workshopen holdes i lokalene til SALT Art & Music, Langkaia 1, Oslo

Reisestøtte

Vi har som mål å være et kompetansesenter for skuespillere over hele landet, og Norge er et langstrakt land. Derfor kan du søke oss om reisestøtte dersom du har fått plass på et av våre kurs/arrangement og du bor langt unna stedet der det gjennomføres.

Les mer om hvem som kan få reisestøtte

I samarbeid med

Søk plass

Søknadsfrist
Dato 25. jan – 29. jan
Pris 0 kr
Tid 10:00 - 16:00

Innsendt søknad er bindende, og du må oppfylle for å kunne få plass.

Skriv litt om deg selv og svar kort på disse spørsmålene:

1. Har du noen relevant erfaring?
2. Hvorfor vil du bli en seagull?
3. Hva vil du kunne bidra med ?

Send sammen med din CV til: line@theflyingseagullproject.com

______________________________________________

Send a short text about yourself and answer briefly on these questions:

1. Do you have any relevant experience?
2. Why would you be interested in becoming «A Seagull»?
3. What would be your contribution?

Attach your CV, an email it to: line@theflyingseagullproject.com