Utlysning! Prøverom med TekstLab-veiledning

Søknadsfrist 15. sep
Dato 21. nov – 25. nov
Pris kr
Tid 10:00 - 15:00

Om Prøverom

TekstLab Prøverom – en tverrfaglig, fri og åpen utforskningsarena!

Er du en skapende og utøvende kunstner?
Har du en idé, et konsept eller en tekst som du ønsker å utvikle – med barn og ungdom som målgruppe?
Er du interessert i å arbeide tverrfaglig, interaktivt og interkulturelt?
Ønsker du tilpasset kunstnerisk veiledning og mentoring fra TekstLab – med mulighet til prosessvisning og deling av praksis i dialog med publikum?
– SØK TEKSTLAB PRØVEROM!

TekstLab Prøverom tilbyr

 • 5 dagers prøverom i prøvesalen på Norsk Skuespillersenter 21.-25. november 2022
 • Tilpasset kunstnerisk veiledning og mentoring fra TekstLab-teamet/-kunstnere
 • Mulighet til videreføring av prøverommet i TekstLab med ekstra prøveromsdager i studio, råd, dialog og deling av praksis
 • Prosessvisning og publikumssamtale under TekstLabs visnings- og fagarena, f.eks. under TekstLabfestivalen Glokale stemmer, oktober 2023

 

TekstLab samarbeider med flere arenaer og scener i Oslo, blant annet Sentralen Ung, Cafeteatret/Nordic Black Theatre, Interkulturelt Museum, K1, Dramatikkens hus, Deichman Biblo Tøyen, KORO – Kunst i det offentlige rom.

Kriterier for TekstLab Prøverom:

 • Prøverommet avsluttes med en visning av prosjektet foran og i dialog med publikum under TekstLabs visnings- og fagarena etter avtale
 • Prosjektet kan ikke være fullfinansiert
 • Promotere visningen av prosjektet og TekstLabs visningsarena i egne kanaler (eks. sosiale medier, webside)
 • Sende relevant informasjon (tekst, bilder, praktisk og teknisk behov) knyttet til prøverommet/prosjektet til avtalt tid til bruk i TekstLabs interne planlegging, på TekstLabs webside/sosiale medier, samt i forbindelse med markedsføring i kanalene til relevante samarbeidspartnere
 • Påse at TekstLab og Norsk Skuespillersenter krediteres ved fremtidig fremvisninger/oppføringer/videreføring av prosjektet. Det skal komme tydelig frem; skriftlig, ved bruk av webadresse og logo, der det er naturlig, i eventuelle pressemeldinger, program, nyhetsbrev, web-informasjon og øvrig materiale som produseres, at prosjektet har blitt støttet av og utviklet i TekstLab i samarbeid med Norsk Skuespillersenter
 • TekstLab og Norsk Skuespillersenter kan promotere prosjektet ved bruk av tittel, tekst og bilder i sin annonsering, trykket program, nettsider og annet informasjonsmateriell
 • Kort rapport sendes til post@tekstlab.com (max 1 A4 side), senest 1 måned etter gjennomført prøverom. Rapporten kan tilgjengeliggjøres på TekstLab og Norsk Skuespillersenter sine hjemmesider eller benyttes i andre sammenhenger. Rapporten skal inneholde dato, navn på involverte/roller, en beskrivelse av prosessen og hva man har oppnådd.

Instruktør

Om TekstLab Prøverom

Shanti Brahmachari, kunstnerisk leder i TekstLab, startet TekstLab Prøverom i 2008 etter sin erfaring som scenekunstkonsulent hos Kulturrådet. Hun opplevde at de fikk inn mange søknader med gode ideer som aldri fikk støtte. Kunstnere og prosjekter med masse potensiale fikk ikke søknadene sine gjennom fordi prosjektideene ofte ikke var tilstrekkelig utviklet. Det gjaldt spesielt mange unge scenekunstnere, særlig de som jobbet tverrfaglig i det performative- og mange med en annen språklig, kunstnerisk og kulturell bakgrunn.

Om TekstLab

Et laboratorium for skapende kunstprosesser, idéutvikling, ny performance og produksjon. Vi skaper fremtidens kulturarv med nye stemmer, historier og uttrykk.

TekstLab ble etablert i 2008 og er en tverrfaglig utviklingsarena og et kompetansemiljø for skapende kunstprosesser. TekstLab arbeider for et mer mangfoldig kunst- og kulturliv ved å styrke kunstnerisk mangfold og å gi flest mulig barn, ungdom og kunstnere en reell mulighet til å uttrykke seg på egne premisser i kunst og samfunn.

TekstLab er en åpen arena for kunstnere som arbeider med kollektive prosesser, scenetekstutvikling, skriving og performance. Intensjonen er å få frem nye stemmer, fortellinger og uttrykk ved å gi kunstnere mulighet til å utvikle egne idéer, konsepter, eller utkast til tekster i individuelle, kollektive og interkulturelle prosesser. Det skjer gjennom prosessarbeid og eksperimentering på gulvet i samspill mellom tekst, bevegelse, lyd, rom, språk, objekt, bilder og fortellerform. Målet er å skape prosesser som trekker på den brede og tverrfaglige kompetansen, erfaringene, språkene og uttrykkene som finnes hos kunstnerne som deltar i prosessen.

www.tekstlab.com

https://www.tekstlab.com/produksjoner/ 

www.facebook.com/TekstLab

www.instagram.com/tekstlab

Deltakerkriterier

Åpent for alle som jobber innen kulturfeltet, inkludert studenter.

Sted

TekstLab Prøverom avvikles i NSS sine lokaler i Welhavens gate 1

I samarbeid med

Søk plass

Søknadsfrist 15. sep
Dato 21. nov – 25. nov
Pris kr
Tid 10:00 - 15:00

Send inn din søknad som en samlet PDF-fil til post@tekstlab.com merket: “TekstLab Prøverom høst 2022

Søknaden skal inneholde:

 • Kort presentasjon av scenekunstner(e)/kompaniet
 • Prosjektbeskrivelse (max 1,5 A4 side) med informasjon om hva man ønsker å utforske
 • CV for alle involverte (max 1 A4 side)
 • Eventuelle utkast til tekst/video/bilder/annet kan vedlegges separat

Søknadsfrist: 15. september 2022