Nasjonalt kompetansesenter for profesjonelle skuespillere

– din utvikling fortsetter hos oss

Illustrasjonsbilde

Kursoversikt

Ingen kurs
Se full kursoversikt

Frilansprisen

Frilansprisen hedrer frilansskuespillere som i sin foreløpige karriere, og/eller i løpet av det siste året, har jobbet målbevisst og variert i sitt skuespillerarbeid, vist vilje til å videreutvikle seg og fornye sine kunnskaper, har bidratt positivt til frilansmiljøet og som gjerne har gjort en innsats utenom det vanlige for å fremme frilansskuespilleres kår og miljø i Norge.

Om Norsk Skuespillersenter

Vi er et nasjonalt kompetansesenter for profesjonelle skuespillere. 

Vi er til for deg som er skuespiller, og jobber hele tiden for å møte dine behov og legge til rette for din utvikling. Hos oss skal du få kompetansen du trenger for å møte kunnskaps- og ferdighetskravene som stilles til skuespillere i dag.

Skuespillersenteret består i dag av 2 ansatte og holder til på Sentralen i Oslo.

Vi er her for deg – velkommen til oss!