Slik søker du plass på kurs

Generelt: Vi anbefaler at du leser kursbeskrivelsen nøye før du melder deg på, slik at du har informasjon om tid, sted, innhold, deltakerkriterier og søknadskrav.

Søknadsskjema: Nederst på kurssiden fyller du inn personalia for å sende inn søknaden din, samt laster opp CV. CV er obligatorisk, må være under 2 MB i størrelse samt være en PDF- eller Word-fil. Se her for tips til hvordan en god CV skal se ut. Søknaden blir godtatt og registrert først når alle obligatoriske felt er riktig utfylt. Du vil få beskjed på siden om søknaden har gått igjennom eller ikke.

Deltakerkriterier: Hvert kurs har spesifikke deltakerkriterier. Alle kurs er åpne for profesjonelle skuespillere, dvs. fullført treårig høyere utdanning i skuespillerkunst eller tilsvarende profesjonell skuespillererfaring, men noen kurs stiller krav til spesifikk erfaring. Enkelte av våre tilbud er tverrfaglige, og åpne for deltakere fra andre deler av kulturlivet. Se det spesifikke kurs/arrangement for deltakerkriterier.

Registrering av søknad: Du vil motta en automatisk kvittering på mail når vi har mottatt søknaden din. Kontakt oss dersom du ikke mottar den automatiske kvitteringen på epost, i så tilfelle er ikke søknaden din registrert.

Vurdering av søknad: For kurs med søknadsfrist vurderer vi alle søknader samlet, etter fristens utløp. Søknadene vurderes hovedsakelig etter kriterier som utdanning og arbeidserfaring. I noen tilfeller har kursholder eller samarbeidspartner satt ekstrakriterier om spesifikk erfaring. I andre tilfeller prioriteres skuespillere som har behov for kompetanseheving innen det kurset tilbyr. Husk at CV-en bør være relevant med tanke på hvilket kurs du søker.

Vilkår:

  • Innsendt søknad om plass er bindende, men du er ikke garantert kursplass før du har mottatt plassbekreftelse. Dersom kurset har en søknadsfrist, vil du som regel få svar senest innen to uker etter fristens utløp.
  • Dersom du får plass, plikter du å betale kursavgiften, og fakturaen vi sender ut må være betalt innen forfall.
  • Kursavgift krediteres/refunderes kun ved dokumentasjon på gyldig grunn til avmelding, dvs sykemelding eller skriftlig bekreftelse fra oppdragsgiver på kunstnerisk jobb i kursperioden (evt kopi av kontrakten).
  • Det er viktig at vi får beskjed så tidlig som overhode mulig dersom man må melde seg av, da det kan være folk på venteliste. Ved kunstnerisk relatert jobb, må vi få beskjed aller senest innen 48 timer før kursstart. Dokumentasjon for gyldig avmeldingsgrunn bør sendes inn så snart som mulig, og må være oss i hende senest en uke etter kursstart for å være gjeldende. Etter disse fristene vil ikke kursavgiften bli kreditert/refundert, og kursavgiften må likevel betales.

 

Rabatter:
På noen kurs kan det tilkomme rabatt dersom du er medlem av en spesifikk organisasjon. Dette vil fremkomme av kursteksten, og det er da viktig at du spesifiserer dette når du søker plass. Medlemmer i Norsk Skuespillerforbund får rabatt på kursavgiftene til de fleste kurs, da forbundet er en fast samarbeidspartner som løpende støtter Norsk Skuespillersenter.

Dersom du har problemer med søknaden, kan du kontakte oss på post@skuespillersenter.no

Velkommen til kurs!