Om Frilansprisen

Frilansprisen hedrer frilansskuespillere som i sin foreløpige karriere, og/eller i løpet av det siste året, har jobbet målbevisst og variert i sitt skuespillerarbeid, vist vilje til å videreutvikle seg og fornye sine kunnskaper, har bidratt positivt til frilansmiljøet og som gjerne har gjort en innsats utenom det vanlige for å fremme frilansskuespilleres kår og miljø i Norge.

Frilansprisen ble lansert av Norsk Skuespillersenter i 2010, og deles ut årlig. Prisen har de siste årene vært et samarbeid mellom Norsk Skuespillersenter, Norsk Skuespillerforbund og Nordic Black Theatre & Cafeteatret. Prisutdelingen i år er en del av Oslo Fringe Festival sitt program i slutten av august. Vinneren mottar et diplom og et stipend på 20 000 kroner.

Nominasjon

Alle kan foreslå kandidater gjennom en nasjonal utlysning. Juryen velger vinneren blant disse.

Hvordan velges prisvinneren?

Vinneren kåres av en jury bestående av fjorårets vinner, leder av Norsk Skuespillerforbund og en representant for Norsk Skuespillersenter. I år er dette henholdsvis Jonas og Anders Kippersund, leder i Norsk Skuespillerforbund Knut Alfsen og Kunstnerisk leder for Norsk Skuespillersenter Linn Meyer Kongshavn.

Årets prisvinnere

Frilansprisen 2021 gikk til Ida Løken Valkeapää!

Juryen har lagt vekt på vinnerens nordiske og samiske engasjement. En tilflytters evne til å integrere seg, en skuespillers evne til å fornye seg og hennes evne til å føre ulike kulturer og grupper sammen og skape opplevelsen av merverdi.

Årets vinner brenner dypt og grunnleggende for scenekunsten. Hennes engasjement smitter og gjør at hun blir en viktig brikke i produksjoner og frilansmiljøene hun er en del av.

Årets vinner er en kollega som er til stede, inkluderende, dedikert på vegne av seg selv og andre. Hun er dyktig, uredd, en god nettverksbygger, aktivist og heiagjengleder.

Tidligere prisvinnere og nominerte

2021
Ida Løken Valkeapää

2020
Anders og Jonas Kippersund
Nominerte: Karstein Solli og Claire de Wangen.

2019
Jan Neal Holden
Nominerte: Andrea Wasrud & Barbro Bugge (for konseptet Værsågod), og Hedda Munthe & Inger Gundersen (for arbeidet med Teater Spillebrikkene)

2018
#stilleforopptak
Nominerte: Patrik Asplund Stenseth og Tove Karoliussen

2016
Siri Seljeseth
Nominerte: Mari Moe Krysinska og Peder Opstad

2015
Gard Bjørnstjerne Eidsvold
Nominerte: Irene Ahnéll og Anne Marit Sæther

2014
Cici Henriksen

2013
Bernt Bjørn

2012
Nils Petter Mørland og Mats Eldøen

Pris: «Enkelte tålte det dårlig» fra Prosjekt Barndom av Morten Magnus, trykk

2011
Ane Skumsvoll

Pris: Spesiallaget original i serien Hei fastlege av Ingunn Christensen, tegning

2010
Hanna Kavli Lund

Pris: «Stjernebefølersken» av Bjørg Thorhaldsdottir, trykk