Eldbjørg Lognvik

Å spele på nynorsk

  • Pris 800/700
  • Sted Zoom
  • Startdato 27/04/2021
  • Sluttdato 29/04/2021
  • Starttidspunkt 10:00
  • Sluttidspunkt 16:00
Søknadsfrist: 14. mar 2021

Har du kjent deg usikker på scena? At du ikkje er levande nok, ikkje får «tak» på teksten eller ikkje får ut potensialet ditt som skodespelar – at det rett og slett er noko som ikkje fell på plass?

Dette er typiske utfordringar som mange skodespelarar seier at dei møter når dei skal bruke eit scenespråk som er annleis enn det språket, dialekta eller språkstilen dei bruker til vanleg.

I kurset arbeider vi oss gjennom «metoden for dialektomlegging», ein arbeidsmetode som er svært nyttig i møte med eit nytt eller uvant scenespråk. Kurset rettar seg mot skodespelarar og fokuserer på nynorsk, men vil vere nyttig og aktuelt uansett kva scenespråk ein bruker, eller kva språk- og dialektbakgrunn ein har. Kurset er også relevant for andre som direkte eller indirekte jobbar med formidling av språk, for eksempel regissørar.

Som deltakar får du eit verktøy for systematisk dialektomlegging i arbeidet ditt. Det vil gjere deg sterkare i møte med tekst og scenespråk slik at du raskare finn kjerna i karakteren, blir trygg på scena og er open for samspel med andre.

Undervisinga er lagt opp med foredrag og praktiske øvingar, og deltakarane vil få meir informasjon etter kvart som kurset nærmar seg.

  • Tidspunkt: 27. april: kl 12 – 18. 28. og 29. april: kl 10-16

Kurset holdes digitalt på grunn av rådende koronasituasjon.

Medlemmer i Norsk Skuespillerforbund får rabattert pris på kursavgiften.

Deltakerkriterier
Instruktør
Sted
Søknad

I samarbeid med: