Amandasamtalen

  • Pris Gratis
  • Sted Haugesund
  • Dato 21/08/2021
  • Starttidspunkt 14:00
  • Sluttidspunkt 16:00

Amandasamtalen 2021 tar opp hvordan vi kan sørge for at teater- og filmbransjen får trygge og gode arbeidsplasser. Hva kan vi ta med oss videre fra gode smittevernsrutiner, varsler og forskning?

«MAKT OG INTIMITET ETTER #METOO OG COVID-19?»
Hvordan står det til med nasjonal bransjeetikk i etterkant av #MeToo? Hvordan ble bransjens positive endringsvilje ivaretatt i en ny kontekst som COVID-19 og hvordan står det til med det «det hvite blikket»? Perspektivene kan fremstå sprikende, men det handler om hvordan god etikk bidrar til bærekraftige kunstneriske karrierer. For at erfaringene ikke skal bli redusert til en trend eller engangstiltak i perioden de opplevdes aktuelle, undersøker vi hvordan vi kan sørge for at teater- og filmbransjen får trygge og gode arbeidsplasser, og hva vi kan ta med oss videre av gode rutiner for smittevern, varsler og forskning for fremtiden.

 

Hauk Heyerdahl har skrevet masteroppgave om betydningen av #MeToo for norske skuespillere, og vil gi oss et innblikk i dette. Regissør Øystein Karlsen og skuespiller Ellen Helinder fra Exit, vil fortelle om hvilke tiltak som ble gjort for å gjøre innspillingen av krevende scener trygt og hvordan det opplevdes for skuespillerne. Forbundsleder Knut Alfsen for Norsk Skuespillerforbundet snakker om tilbakeblikk og innsikt i bransjens mange utfordringer i perioden under COVID-19. Thomas Talawa Prestø fra Tabanka Dance Ensemble, vil snakke om maktforhold i bransjen, rasisme og «det hvite blikket».

 

Fagprogrammet «MAKT OG INTIMITET ETTER #METOO OG COVID-19?» er et samarbeid mellom Skuespiller- og danseralliansen, Balansekunst, Filmfestivalen i Haugesund, Haugesund Teater, Norsk Skuespillersenter og gjennomføres med støtte fra Norsk Filminstitutt og Norsk Skuespillerforbund.

Fagprogrammet i Haugesund  er initiert som en del av Skuespiller- og danseralliansens faglige satsning; Kompetanseprosjektet 2021, utformet etter SKUDA´s plan for kompetanseutvikling og består av et mentoringprogram med fem tilhørende nasjonale faglige arrangementer. Les mer om Kompetanseprosjektet 2021 her https://skuda.no/mentoringprogrammet under tittelen «Mentoringprogram for kunstnere i Skuespiller- og danseralliansen».

NB: Det kreves ingen påmelding til dette arrangementet.

Foto: Jan Kåre Næss. Amandasamtalen 2016, Den norske filmfestivalen.

Deltakerkriterier
Sted
Søknad

I samarbeid med: