ELLIS- Foreldre i kunsten

  • Pris 150
  • Dato 21/10/2021
  • Starttidspunkt 09:30
  • Sluttidspunkt 15:30
Er du kunstner og forelder? Tenker du på å få barn og ønsker mer informasjon om støtte, strukturer og praktiske erfaringer fra andre kunstnere?
Dette seminaret deler ferske data fra vår undersøkelse om å være ‘Foreldre i kunsten’ i Norge, forskning fra bevegelseskunstner Katelyn Skelley samt info og debatt med organisasjonen Balansekunst. Ilse Ghekiere og Olive Bieringa fra PRAXIS Oslo fasiliterer dagen med tid for fysisk utfoldelse og utveksling av praktiske erfaringer.
Dagen er delt i to 2.5 timers-bolker som man kan delta på separat eller som en hel dag.
Velkommen til en dag med aktive samtaler og refleksjon. Ta gjerne på komfortable klær da vi starter med litt bevegelse for å skape en god start på dagen. Arrangementet er en del av CODA INTERNATIONAL DANCE FESTIVAL. Les mer om festivalprogrammet her: https://codadancefest.no/
PROGRAM
09.30-09.45 Velkommen
09.45-10.15 Kontemplativ dansepraksis: en reflekterende meditasjons- og bevegelsesøvelse for kunstnere fra alle disipliner med Olive Bieringa
10.15-10.45 Ilse Ghekiere deler data fra spørreundersøkelsen
10.45-11.00 Balansekunst med Katinka Maraz
11.00-12.30 Workshop med Katelyn Skelley
12.30-13.15 Lunsj
13.15-15.00 Tilrettelagte små gruppediskusjoner ledet av Olive Bieringa
15.00-15.15 Oppsummering med Ilse Ghekiere
15.15-15.30 Avslutning
Seminaret er arrangert av «Et langt liv i scenekunsten» (ELLIS), i samarbeid med Balansekunst.
ELLIS er et nettverk for erfaringsutveksling og kompetanse. Nettverket består av samarbeidspartnerne Musikkteaterforum, Norsk Skuespillersenter, PRODA – Profesjonell Dansetrening, CODA Oslo International Dance Festival, PRAXIS Oslo og Skuespiller- og danseralliansen som sammen gjør ulike tiltak for å bedre scenekunstfeltet.
Katelyn Skelley er en danser som jobber med både undervisning, forskning og som utøver. Hun har en BFA i dans fra New York University og en MA i moderne danseopplæring fra Hochschule für Musik und Darstellende Kunst (HfMDK) i Frankfurt. Katelyn underviser i dans ved HfMDK og var med som initiativtaker til plattformen re-dance i 2020 som sentrerer seg rundt dansere som er foreldre, der hun driver med videre forskning på emnet.
Intervjuer har blitt en sentral praksis i hennes forskning på morskap og dans. Hun vil dele noe av sitt tidligere arbeid rundt temaet, samt metoder for å lytte og stille spørsmål når man intervjuer. Du kan se hennes siste intervjuserie med fire kvinnelige dansekunstnere som er foreldre under «prosjektdelen» på www.re-dance.work
Merk at arrangementet foregår på engelsk. Samtaler og refleksjon på norsk er selvsagt velkomment.
Deltakerkriterier
Instruktør
Sted

I samarbeid med: