Årets festaften.

  • Sted Oslo
  • Dato 11/06/2020
  • Starttidspunkt 21:00
  • Sluttidspunkt 22:00
Søknadsfrist: 9. jun 2020

I år kommer utdelingen av Frilansprisen til å bli strømmet direkte fra Det Andre Teatret sin scene rett inn i de tusen hjem. Vi skal lage en folkefest uten sidestykke til heder og ære for alle landets frilansskuespillere. En kveld proppfull av herlig underholdning og den aller beste stemning.

Vi gleder oss til å hedre og feire de nominerte med
underholdning og bobler, blant venner og gode kolleger.

SE DIREKTESTRØMMEN HER: FRILANSPRISEN 2020

TID OG STED
Strømmet direkte fra Det Andre Teatret

Torsdag 11. juni kl. 21:00 – 22:00

Regissør: Cici Henriksen
Konferansier: Caroline Johansen
Husband: Peter Baden

HVEM FÅR PRISEN?
Frilansprisen deles ut til en frilansskuespiller som i løpet av det siste året og/eller sin foreløpige karriere har jobbet målbevisst og variert, vist vilje til å videreutvikle seg og fornye sine kunnskaper, har bidratt positivt til frilansmiljøet og som gjerne har gjort en innsats utenom det vanlige for å fremme frilansskuespilleres kår og miljø i Norge.

Vinneren mottar et diplom og et stipend på kr. 20 000,-.

DE NOMINERTE

Karstein Solli er en fargerik og leken tverrfaglig kunstner.  Han er skapende og utøvende kunstner, regissør, koreograf og pedagog. Han har jobbet i det frie feltet siden 1987 og har gjennom sitt virke vært ansvarlig for over 40 produksjoner i egen regi og har hatt oppdrag som utøvende, regissør og veileder i mer enn 100 produksjoner. Han blander kunst og pedagogikk på en ypperlig måte og blir lyttet til i scenekunstverdenen, både kunstnerisk og politisk. Han har veiledet skuespillere, dansere og andre utøvere fra det frie feltet i over et tiår via sitt verv som kunstnerisk leder for Seanse i Volda. Produksjonen hans er kjent for å være egenartede forestillinger som har høstet god mottagelse og anerkjennelse opp gjennom årene.

Claire de Wangen har i over 15 år har vært en drivende kraft i frilansmiljøet. Hun har bidratt sterkt til å skape et nyskapende og blomstrende frilansmiljø, og et stort antall arbeidsplasser for norske frilansskuespillere gjennom prosjektene sine. Hun har vært en pioner når det kommer til stedsspesifikt teater i Norge, Hun er nyskapende, engasjerende og utfordrer oss kunstnerisk. Hun søker etter nye innfallsvinkler og særegen dynamikk mellom sted, fiksjon og publikum, mellom teater og tilskuer. Hun er med på å bevisstgjøre oss arkitekturen og omgivelsene vi lever i, samt kommunikasjonen mellom offentlig rom og scenekunsten. Claire de Wangen skaper ressurser, og gir tilbake til faget, kunsten og de frilanserne hun engasjerer.

Anders og Jonas Kippersund etablerte Turnékompaniet i 1987, en teatertrupp som holder fast på en gjøgler- og familietruppbasert teatertradisjon. Helt siden den gang har Turnékompaniet laget forestillinger som har turnert over hele landet. I over ti år har de drevet Hamar teater, som holder til i en av Hamars mest staselige bygninger. De har skapt jobber for andre frilansere i 33 år og likevel utvikler de seg kontinuerlig. De er nyskapende og beholder sin særegne entusiasme. De støtter andre frie grupper med råd og hjelp i forbindelse med produksjonene deres ved Hamar Teater og driver et aktivt teaterarbeid for barn og ungdom på Hamar teater.

JURYEN
Årets jury består av fjorårets vinner Jan Neal Holden, leder av Norsk Skuespillerforbund Knut Alfsen, og kunstnerisk leder for Norsk Skuespillersenter Linn Meyer Kongshavn.

Prisutdelingen er i dag et samarbeid mellom Norsk Skuespillersenter, Norsk Skuespillerforbund og Det Andre Teatret.

Deltakerkriterier
Søknad

I samarbeid med: