Foto Camilla Roman

Camilla Roman

Hvordan bli sett?

  • Pris 700
  • Sted Oslo
  • Dato 24/02/2024
  • Starttidspunkt 10:00
  • Sluttidspunkt 15:00
Søknadsfrist: 28. jan 2024

Dette er et kurs i å tydeliggjøre din identitet som skuespiller, slik at castere og oppdragsgivere har lettere for å legge merke til deg og se hvilke roller du kan passe til, med fokus på arbeid innen film og TV.

Føler du deg usynlig i bransjen? At karrieren din har stagnert, eller aldri helt tatt av? At castere og oppdragsgivere ikke vet hvem du er, og når du går ut fra en castingprosess føler du deg kun som et nummer i en lang rekke? At du ikke skjønner hvordan du kan markedsføre deg slik at du skiller deg ut fra mengden? DA er dette kurset for deg!

I dette kurset jobber vi med å finne essensen av hvem du utstråler som skuespiller.
Når du finner kjernepunktet i ditt skuespiller-jeg, kan du tilpasse materialet ditt (bilder, showreel, sosiale medier osv) til å reflektere dette. Du får vist hvem DU er.
Når du vet hvem du utstråler, er det mye enklere for castere og oppdragsgivere å vite hvilke roller du passer til, hvilke roller som bare er DEG.
Under kurset snakker vi om hvordan du kan nå ut til oppdragsgivere, og om mål og retning i karrieren din.

Praktisk gjennomføring

Dette er et intensivt 1-dagskurs. Deltagerne bruker halve dagen på å finne frem til essensen av hvem de er som skuespillere, og hvordan de kan vise dette gjennom headshots, showreel, SoMe osv. Vi ser eksempler på hva som fungerer og ikke. Resten av dagen handler om nettverksbygging og hvordan nå frem til castere og oppdragsgivere.

Etter endt kurs vil du ha en større forståelse av hvordan du best kan vise deg frem, gjennom materialet du har og hvordan du presenterer deg for bransjen. Du vil bli tryggere på hvordan du bygger nettverk, og følger opp kontaktene dine.

Inkludert i kurset får du en halvtimes individuell veiledning viat Zoom. Det settes opp tre datoer til dette i etterkant av kurset.

Deltagelse forutsetter at man har anledning til å være tilstede på hele kurset.

Forberedelser

I forkant av kurset sender deltagerne noe av sitt materiale (SoMe, showreels, nettside, foto e.l.) til kursholder, slik at hun kan danne seg et bilde av hvilken kunnskap og profil deltagerne har, og kan tilpasse kurset etter deres behov. Materialet som sendes inn er kun for kursholder, og deles ikke med resten av deltagerne.

Deltakerkriterier
Instruktør
Sted
Søknad