Idéutvikling med Unge Viken Teater.

Søknadsfrist
Dato 6. okt
Pris 0 kr
Tid 16:00 - 18:00

Om Infomøte

Har du en forestillingsidé? Søk idéutvikling på Unge Viken Teater.

Unge Viken Teater produserer lynferske forestillinger tett informert av sine målgrupper, 0-25 år. For å få til dette har de organisert seg som et utviklingsteater som følger prosjekter fra idé til forestilling. To ganger i året inviterer de scenekunstnere til idé- og konseptutvikling, manusutvikling og kompetanseutvikling.

Men hva bør en søknad inneholde? Kan jeg søke alene, eller må jeg samle et team først? Hvor langt bør jeg ha kommet med et prosjekt før jeg søker? Og hva slags forestillinger leter Unge Viken Teater egentlig etter?

Dramaturgene Hilda Levin (prosjektleder for idéutvikling) og Øystein Ulsberg Brager kommer til Norsk Skuespillersenter for å fortelle og svare på spørsmål i forkant av høstens søknadsfrist: 2. november.

Kom, møt dem og få svar på alt du lurer på!

Instruktør

UNG TEKST
ledes av dramaturg og sceneinstruktør Øystein Ulsberg Brager sammen med dramaturg Hilda Levin og produsent Kari Schulstad Wasa. I tillegg benytter vi jevnlig frilansere som kursholdere, veiledere, skuespillere osv.

Deltakerkriterier

Åpent for alle som jobber innen kulturfeltet, inkludert studenter.

Sted

Kurset holdes i lokalene hos oss på Norsk Skuespillersenter, i Welhavensgate 1

I samarbeid med

Søk plass

Søknadsfrist
Dato 6. okt
Pris 0 kr
Tid 16:00 - 18:00

  • Jeg er kjent med Norsk Skuespillersenters (NSS) personvernerklæring. NSS lagrer opplysningene jeg oppgir under i et begrenset tidsrom. Min CV kan deles med kursholder og/eller andre samarbeidspartnere når det er hensiktsmessig for kurset.