Bilde av kursholdere

Jorunn Lullau og Steinar Thorsen (K:13)

Interaktivt teater

 • Pris 1000/800
 • Sted Bergen
 • Startdato 17/11/2023
 • Sluttdato 19/11/2023
 • Starttidspunkt 10:00
 • Sluttidspunkt 18:00
Søknadsfrist: 10. nov 2023

Gjennom interaktivt teater ønsker vi at publikum skal få en sterk, annerledes og nærere kunstopplevelse enn det det de gjør i en tradisjonell scene/sal-definert forestilling. K:13 inviterer til en kreativ helg hvor vi vil bruke oss selv og hverandre, og gjennom hverandres ressurser finne et lekende rom for å skape scenekunst. 

Som kursdeltager vil du lære hvordan man kan skape en altomfattende forestillingsramme for publikum og hvordan man kan la publikum ta avgjørelser og ta del i kunstverket, som kan og vil påvirke forestillingens fremdrift og utvikling!

Møtet med skuespilleren som tør å se publikummeren, kan gi andre og nærere scenekunstopplevelser for både unge og voksne. Målet med kurset er å se på hvordan denne opplevelsen kan føles for publikum, og i forskjellige former og på forskjellig nivå, medvirke og gi noe av seg selv. Kombinert med dette vil det også være deler med en mer pedagogisk tilnærming der man diskuterer aktive valg og innspill til selve det kunstneriske og tematiske innholdet.

Gjennom utforsking og fordypning i interaktive metoder er det er 3 hovedaspekter som blir sentrale:

 • Tema/innhold: Å gjøre publikums persepsjon av teateropplevelsen via deltagelse/ interaktivitet sterkere, altså å gjøre kunstverket til en del av publikums liv, og gjøre publikum til en del av kunstverket og bringe forestillingens tematiske del nærmere publikummeren.
 • Nye sceniske uttrykk: Gjennom å møte publikum og gi dem delpåvirkning på kunstverkets utforming og gjennomføring, skape nye uttrykk og nyskapende scenekunst.
 • En kanal for uttrykk: Det demokratiske elementet der interaktivitet og deltagelse gir nye rom og arenaer for menneskers ytringer.

 

Kurset vil fokusere på elementene:

 • Hvordan forholde seg til rommet man er i og hvordan å bruke det i en forestillingssituasjon.
 • Hvordan møte publikum – i rolle og ute av rolle.
 • Hvordan velge ut hva man vil fortelle/formidle med interaktivitet.
 • Hvordan legge en fortelling til rette for publikums meddeltakelse og medbestemmelse.
 • Hvordan finne egnede virkemidler til et spesifikt handlingsscenario

 

Kursdeltagerne vil i løpet av kurset oppleve å både være «kunstnere» og «publikum», og gjennom det gjenkjenne en del situasjoner som fungerer og andre som ikke er like bra. Kursdeltagerne skal lede «publikumsgruppen» gjennom en kort forestilling som de selv har utviklet, der publikum må være 100% med. «Skuespillerne» tar med seg «publikum» inn i en fremmed verden hvor publikum må reagere på rommet de er i og hva som skjer rundt dem – der de også må ta aktive egne etiske/moralske og konkrete valg ut fra handlingens tematiske forutsetninger.

 

Tidsplan

Kurset ønsker deltagerne velkommen med at vi ser forestillingen Vargen i Gropen av Lars Åkerlund. Lars har også regien på K:13s Romeo og Julie.

Fredag

Kl. 10.00 – 10.45: Forestilling «Vargen i Gropen» (Teater Allena, Sverige)
Kl. 11.00 – 16.00: Kurs
Kl. 19.00 – 20.00: Forestilling Romeo & Julie

Lørdag

Kl. 11.00 – 16.00: Kurs

Søndag

Kl. 11.00 – 15.00: Kurs
Kl. 15.00 – 17.00: Åpne visninger av forestillingsetyder fra kurset
Kl. 17.00 – 18.00: Samtale scene/sal om interaktivt teater

 

Deltakeravgift inkluderer lunsj alle dager + billett til forestillingene Romeo og Julie og Vargen i gropen.

 

Medlemmer av Norsk Skuespillerforbund og Proscen får rabattert deltakeravgift. Promokode: NSF

Deltakerkriterier
Instruktør
Sted
Søknad

I samarbeid med: