Illustrasjonbilde

Markus Tarasenko Fadum

LYS!

  • Pris 700/800
  • Sted Kristiansand
  • Startdato 21/11/2024
  • Sluttdato 22/11/2024
  • Starttidspunkt 10:00
  • Sluttidspunkt 16:00
Søknadsfrist: 6. okt 2024

Dette kurset har som formål å gi deg som scenekunstner økt kompetanse om lys, og grunnleggende verktøy og kunnskap om å lyssette og sette opp en enkel lysrigg til egne produksjoner, eller til produksjoner rettet mot DKS/turné. Kurset vil også styrke din evne til å kommunisere med lyspraktikanter.

Kurset har to deler fordelt på to dager: en teoretisk del og en praktisk del.
I den første, teoretiske delen ser vi på hvordan scenelyset har utviklet seg gjennom historien til slik den er i dag. Gjennom å se på dette, lærer vi mer om hva slags funksjon lyset har i scenekunsten.
Vi skal også se nærmere på hva slags verktøy vi har for å lyssette, og konkrete måter å lyssette scenekunst på, samt se på hvilke metoder vi kan bruke for å effektivt fortelle en historie, og få frem en stemning eller følelse. Vi kikker også på hvordan dette kan oversettes til et DKS-format.

I den praktiske delen skal vi lære mer om DMX, lysbord og hvordan vi kan sette opp en lysrigg på en trygg måte, samt ta en dypere kikk på hvordan vi kan bruke lamper og gjøre noen praktiske øvelser i bakgrunn av metodikkene vi har sett på i den første delen.

 

KURSSTED

Dag 1 av kurset finner sted hos Scenekunst Sør, Skippergata 24b, 4611 Kristiansand
https://maps.app.goo.gl/RGoB2NbhZuEoT5St9

Dag 2 finner sted på Kilden teater og konserthus, Sjølystveien 2, 4610 Kristiansand https://maps.app.goo.gl/1Sm49XQqxY3UyF9k9

 

Medlemmer av Norsk Skuespillerforbund og Scenekunst Sør får rabattert kursavgift.

Deltakerkriterier
Instruktør
Sted
Søknad

I samarbeid med: