Inclusive Theatre
med Andrew Stanford

Søknadsfrist   Løpende - senest 16/11
Dato 30. nov
Pris 0 kr
Tid 10:00 - 14:00

Om Master Class

Workshop for kunstnere, med Andrew Standford og Replay Theatre fra Nord-Irland. Replay har i flere år utviklet tilrettelagte forestillinger (Inclusive Theatre) for det unge publikummet. Denne masterclassen tar for seg praktiske metoder for å kunne jobbe frem scenekunstproduksjoner for publikum med ulike nevrodiverse utfordringer og/eller funksjonsvariasjoner.

Tilrettelagt-feltet har de siste årene fått stadig større oppmerksomhet. Dette kommer til uttrykk både på internasjonale festivaler og i DKS med økende interesse fra skolene. Funksjonsvariasjoner kan omfatte barn og unge i alle aldre med svært ulike og ofte spesifikke behov i møtet med DKS.

Vil du lære mer om tilrettelagtfeltet? Det er etablert et nasjonalt nettverk for tilrettelagte produksjoner i DKS, der fylkeskommunene Viken, Troms og Finnmark, Vestfold og Telemark, Rogaland og Kulturtanken samarbeider. Under Showboxfestivalen inviterer nettverket til seminar, les mer her: Nasjonal arena for Tilrettelagt – Showbox

Arbeidsspråk på dette kurset er engelsk.

Instruktør

Andrew Stanford arbeider med tilrettelagt teater ved Replay Theatre og er leder av Assitej International’s undernettverk International Inclusive Arts Network (IIAN).

Les mer om IIAN: https://iianonline.wordpress.com/

Les mer Replay Theatre: https://www.replaytheatre.co.uk/

Deltakerkriterier

Profesjonelle scenekunstnere.

Sted

Sentralen, Forstanderskapssalen

I samarbeid med

Søk plass Påmelding avsluttet

Søknadsfrist   Løpende - senest 16/11
Dato 30. nov
Pris 0 kr
Tid 10:00 - 14:00