Lene Bang

Nail your digital presentation

  • Pris 550/500
  • Startdato 01/12/2020
  • Sluttdato 02/12/2020
  • Starttidspunkt 09:00
  • Sluttidspunkt 15:00

Et praktisk webinar som gir deg nyttige verktøy i å prestere ditt beste ved digitale møter og presentasjoner.

Et samarbeid med Skuespiller- og danseralliansen, Danse- og teatersentrum og Showbox. 

Slik verden ser ut nå vil kunstfeltet en god stund fremover bruke digitale plattformer både til å presentere kunstnerisk innhold, deg selv, pitching, ideer og presentasjoner. Dette webinaret setter fokus på innhold av en enkel og kort presentasjon, samtidig som det undersøker hvordan du kan arbeide med din digitale tilstedeværelse både strategisk og fremadrettet.

Webinaret inneholder tre deler:

  1. Teknisk kompetanse (zoom, teams, ppt)
  1. Hvordan velger du ditt innhold i forhold til din kontekst og målgruppe? Her ser vi på dramaturgi, timing, kommunikasjon og innhold.
  2. Presentasjonsformatet – Hvordan gjøre en god presentasjon på digitale arenaer. Her jobbes det med live presentasjoner fra alle deltakerne hvor de gis konstruktiv tilbakemelding fra kursholder og kursdeltakere.

Språk
Webinaret holdes på engelsk, samtalene mellom kursdeltakerne kan foregå på norsk/svensk eller dansk. Alt etter gruppens behov.

FORBEREDELSER
Til webinaret må du forberede en 2 minutters presentasjon som du får tilbakemeldinger på. Gjennom kurset jobbes det med ulike verktøy som utvider din presentasjon til alt fra 5 til 15 minutter. Slik har du en ferdig presentasjon etter endt webinar.

Det vil være et innledende møte 1 uke før webinaret hvor kursholder Lene Bang gir eksempler på digitale presentasjoner: 25. november kl. 13:00 – 14:30. Det vil også være et oppfølgende møte 2 uker etter webinarets slutt: Feedback og Debrief den 16. desember kl. 13:00 – 14:30. 

Deltakere må medbringe materiale til en presentasjon, eller idèer til en presentasjon første kursdag. Kursdeltakerne må forvente at det blir noe arbeid imellom kursdagene.

TIPS! Tenk på din personlige fremtoning på skjermen, dette er også en del av din presentasjon. Ta på deg et antrekk som understreker deg og ditt budskap.

Medlemmer av Norsk Skuespillerforbund får rabattert pris. 

Deltakerkriterier
Instruktør
Sted
Søknad

I samarbeid med: