Praktisk grensesetting – seminar
med "Et langt liv i Scenekunsten"

Søknadsfrist 22. okt
Dato 23. okt
Pris 50 kr
Tid 14:00 - 17:30

Om Paneldebatt

Vi forholder oss til andre mennesker på daglig basis i jobb og i hverdag, og ofte står vi ovenfor situasjoner der grenser utprøves. Det er menneskelig å teste grenser, ens egne og andres. Så hvordan tar vi eierskap og forholder oss til dem?

I scenekunstbransjen er grensene tidvis enda vagere enn utenfor arbeidssituasjon. Som en del av yrket arbeider vi ofte med intimsituasjoner, kroppslig og emosjonelt, og intensjoner er ikke alltid like forståelig. Derfor trenger disse grensene kanskje litt ekstra oppmerksomhet.

Et Langt Liv i Scenekunsten er et nettverk for erfaringsutveksling og kompetanse. Nå inviterer vi til seminar og workshop med fokus på det rettslige, psykologiske, samt praktisk håndtering av grensesetting.
Forstå dine rettigheter, bli kjent med situasjoner og reaksjonsmønstre og hvordan de kan håndteres av deg selv og de rundt deg.
På dette seminaret møter du foredragsholdere som hver på sin måte gir deg gode verktøy for å håndtere grensesetting i praksis.

Du møter:

  • Ita O`Brien/UK, Intimacy Coordinator and Movement Director for film, television, and theatre.
  • Hans Marius Graasvold/NOR, Advokat.
  • Med fler.

Dagsplan:

  • 14.00: Velkommen ved arrangør
  • 14.15 – 15.30: Hans Marius Graasvold: lover og regler på området
  • 15.30 – 16.15: TBA
  • 16.15 – 17.30: Ita O´Brien: Intimitet i arbeidslivet (på engelsk)
  • 17.30: Takk for i dag

Forberedelser: Ingen
Formål: Styrke bevisstgjøring og eierskap til egne og andres grenser
Mål: Styrke scenekunstneres kunnskap på feltet, samt gi eierskap til egne grenser og bevissthet om andres.

Et samarbeid mellom Balansekunst og nettverket Et Langt Liv i Scenekunsten.

Instruktør

Ita O’Brien is an Intimacy Coordinator and Movement Director for film, television, and theatre. For the last five years Ita O’Brien has been developing best practice when working with intimacy, scenes with sexual content, and nudity in film, TV, and theatre – the ‘Intimacy on Set’ guidelines. Ita pioneered the role of Intimacy Coordinator, which is gaining adoption in leading production houses, including HBO, Netflix, and the BBC.
Ita’s work has been featured widely in the media, including The Guardian, The New York Times, The Telegraph, The Irish Times, Cosmopolitan, The Evening Standard, The Stage, The Sunday Times, BBC, NBC, Radio New Zealand, ABC, and RTE. Ita founded Intimacy on Set to provide trained professional Intimacy Coordinators to the industry.
Les mer på: https://www.itaobrien.com

Hans Marius Graasvold arbeider særlig innen områdene opphavsrett, medierett, personvern, arbeidsrett og strafferett. Graasvold er fast advokat for en rekke organisasjoner, opphavsmenn og utøvende kunstnere innen kunst- og kulturfeltet. Disse omfatter Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO), Norske barne- og ungdomsbokforfattere (NBU), Norsk oversetterforening (NO), Norsk skuespillerforbund, Norske dansekunstnere (NODA), Norske scenografer, Norske audiovisuelle oversettere (NAVIO), Norske kunsthåndverkere, NOPA, Norsk komponistforening og Den Norske Fagpresses Forening.
Graasvold er mye brukt som foreleser, sensor og oppgaveskriver innen opphavsrett blant annet ved UiO og BI, og som foredragsholder i ulike sammenhenger.

Deltakerkriterier

Åpent for alle som jobber innen kulturfeltet, inkludert studenter.

Sted

Seminaret holdes i lokalene til Dansens hus under CODAfestivalen

I samarbeid med

Søk plass

Søknadsfrist 22. okt
Dato 23. okt
Pris 50 kr
Tid 14:00 - 17:30

Ingen påmelding kreves.
Møt opp og kjøp billett i døra.