Intimacy on set training
med Ita O'Brien (UK)

Søknadsfrist 18. okt
Dato 24. okt
Pris 650 kr
Tid 10:00 - 17:00

Om Kurs

Intimacy On Set Training med Ita O`Brien

NB: Seminaret Praktisk grensesetting 23. oktober er en inkludert del av denne workshopen. Alle workshopsdeltakere plikter å stille på seminaret.

Vi forholder oss til andre mennesker på daglig basis i jobb og i hverdag, og ofte står vi ovenfor situasjoner der grenser utprøves. Det er menneskelig å teste grenser, ens egne og andres. Så hvordan tar vi eierskap og forholder oss til dem?

I scenekunstbransjen er grensene tidvis enda vagere enn utenfor arbeidssituasjon. Som en del av yrket arbeider vi ofte med intimsituasjoner, kroppslig og emosjonelt, og intensjoner er ikke alltid like forståelig. Derfor trenger disse grensene kanskje litt ekstra oppmerksomhet.

Britiske Ita O`Brien har gjennom et langt liv i film, tv og teater sett behovet for klare retningslinjer for intimitet i arbeidssituasjon. De siste fem årene har hun arbeidet for å inkorporere sine ‘Intimacy on Set’ guidelines i Britisk og internasjonal film, Tv og teater, med mål om å skape forutsigbare og trygge arbeidsforhold for både utøver, regissør og produksjonsteam.

På denne workshoppen vil Ita O`Brien gi en praktisk innføring i sine ‘Intimacy on Set’ guidelines og det hun anser som «best practice» når man i arbeidssituasjon tar del i intime situasjoner, simulerer sex-scener, og nakenhet.

Kurset vil foregå på engelsk.

Et Langt Liv i Scenekunsten er et nettverk for erfaringsutveksling og kompetanse. Nå inviterer vi til seminar og workshop med fokus på det rettslige, psykologiske, samt praktisk håndtering av grensesetting.

Forstå dine rettigheter, bli kjent med situasjoner og reaksjonsmønstre og hvordan de kan håndteres av deg selv og de rundt deg.

Et samarbeid mellom Balansekunst og nettverket Et Langt Liv i Scenekunsten.

Instruktør

Ita O’Brien is an Intimacy Coordinator and Movement Director for film, television, and theatre. For the last five years Ita O’Brien has been developing best practice when working with intimacy, scenes with sexual content, and nudity in film, TV, and theatre – the ‘Intimacy on Set’ guidelines. Ita pioneered the role of Intimacy Coordinator, which is gaining adoption in leading production houses, including HBO, Netflix, and the BBC.
Ita’s work has been featured widely in the media, including The Guardian, The New York Times, The Telegraph, The Irish Times, Cosmopolitan, The Evening Standard, The Stage, The Sunday Times, BBC, NBC, Radio New Zealand, ABC, and RTE.
Ita founded Intimacy on Set to provide trained professional Intimacy Coordinators to the industry.
Les mer på: https://www.itaobrien.com
Se film om Itas arbeid: https://vimeo.com/298289741

Deltakerkriterier

Åpent for profesjonelle deltakere, dvs. med godkjent treårig utdanning på høyskolenivå, eller tilsvarende profesjonell erfaring, med følgende bakgrunn:

Profesjonelle skuespillere, scenekunstnere, dansere.

Sted

Kurset holdes i lokalene til Dansens hus under Codafestivalen

I samarbeid med

Søk plass

Søknadsfrist 18. okt
Dato 24. okt
Pris 650 kr
Tid 10:00 - 17:00

Søk plass ved å sende en mail med oppdatert CV til henriette@musikkteaterforum.no

NB: Seminaret Praktisk grensesetting 23. oktober er en inkludert del av denne workshopen. Alle workshopsdeltakere plikter å stille på seminaret.