Prosjektfinansiering og praktisk økonomistyring
med Rudi Skotheim Jensen

Søknadsfrist 15. jan
Dato 16. jan
Pris 300 kr
Tid 10:00 - 15:00

Om Kurs

Kurset bygger på kurset «Excel og budsjettering for nybegynnere» og tar for seg både utarbeidelsen av en finansieringsplan og budsjettstyringen under en prosjektperiode.

Hva er gjennomføringskraften til prosjektet ditt? Et budsjett bygges opp av inntekter og utgifter, alle inntekter er ikke nødvendigvis statlige tilskudd, så hvilke andre kapitalmuligheter har ditt prosjekt? Hvordan kan man bygge en robust og vakker finansieringsplan bestående av mange inntektskilder? Vi snakker om sponsorer, samarbeidspartnere, egeninnsats, billetter, crowdfunding og residenser som en del av prosjektets gjennomføringskraft. Praktisk økonomistyring handler om å styre budsjettene gjennom prosjektperioden. Hvordan du holder kontroll og fører regnskap i prosjektperioden. Hvilke risikoer har en scenekunstproduksjon og hvordan behandler du disse?

I dette kurset skal vi
– Analysere eksisterende budsjetter
– Undersøke andre inntektskilder utover tilskuddsøkonomi
– Diskutere og arbeide med økonomistyringen og regnskapsføring i prosjektperioden

Deltakerkriterier:
Kurset passer for alle som ønsker å jobbe med prosjektformatet. Kursdeltakere må ha med seg egen datamaskin med regnskapsprogrammet EXCEL tilgjengelig.

Forberedelser til kurs:
Om det er noe du spesifikt lurer på eller ønsker kurset skal gå igjennom, send spørsmål i forkant av kurset, senest en uke i forkant.

Har du spørsmål til, ta gjerne kontakt med Rudi Skotheim Jensen på rudi@skuda.no

Instruktør

Kursholder Rudi Skotheim Jensen er ansatt ved Skuespiller- og danseralliansen som fagkonsulent. Jensen er utdannet innen regi ved École supérieure des arts du cirque (ESAC) i Brussel, skuespiller ved Akademi for Scenekunst samt har en BA fra handelshøyskolen BI som markedsøkonom. Jensen sitter i ulike tilskuddskomitéer og har jobbet internasjonalt i en rekke scenekunstproduksjoner.  Selv sier han at like godt som han liker kunst, liker han tall – spesielt de som blir til kunst.

Deltakerkriterier

Kurset passer for alle profesjonelle utøvere som ønsker å jobbe med prosjektformatet, og som allerede har en grunnleggende forståelse for regnskapsprogrammet Excel. Kursdeltakere må ha med seg egen datamaskin med Excel (i oppdatert utgave) tilgjengelig.

Sted

Kurset holdes hos Norsk Skuespillersenter i Welhavens gate 1.

I samarbeid med

Søk plass

Søknadsfrist 15. jan
Dato 16. jan
Pris 300 kr
Tid 10:00 - 15:00