Plakat Prøverom TekstLab

Prøverom TekstLab

Søknadsfrist 31. aug
Dato 25. sep – 29. sep
Pris 0 kr
Tid 10:00 - 15:00

Om Prøverom

Søk TekstLab Prøverom med visning på TekstLab Glokale Stemmer Festival på Gamle Munch!

Er du en kunstner/ gruppe med bakgrunn fra scenekunst, musikk eller billedkunst? Har du et prosjekt som er i startfasen?
En idé, tekst eller konsept som du vil teste ut?
Er du interessert i å jobbe eksperimentelt og tverrfaglig?
Har du behov for veiledning og eksterne blikk?
Søk TekstLab Prøverom i samarbeid med Norsk Skuespillersenter!  

Vi tilbyr gratis prøverom i uke 39 med tilpasset veiledning og mentoring fra TekstLab og visningsmulighet på det gamle Munch-museet på Tøyen høsten 2023!

TekstLab Prøverom er en tverrfaglig, fri og åpen utforskningsarena som siden 2008 har gitt skapende og utøvende kunstnere en mulighet til å utvikle en idé, konsept, prosjekt eller tekst over tid. Ordningen gir deg mulighet til å prøve ut ideene foran og i dialog med publikum på Scratch: work in progress scene, galleri og offentlig rom, på TekstLab Glokale Stemmer Festival i oktober- desember høsten 2023. Se link til tidligere prosjekter HER

Vi inviterer solo-kunstnere eller grupper fra scenekunst, musikk og billedkunst som er spesielt interessert i performance, live art, community arts og kunst i det offentlige rom til å søke.

Vi tilbyr 

  • 5 dagers prøverom i uke 39
  • Utviklingsstøtte: 8000 kr
  • 2-6 dager med tilpasset kunstnerisk veiledning og mentoring
  • Visningsarena/scene under TekstLab Glokale Stemmer Festival foran og dialog med målgruppe/publikum i eller rundt det gamle Munch-museet på Tøyen i perioden 30. oktober – 15. desember 2023

 
Kriterier
– Prosjektet må være i startfasen og prosjektet kan ikke være fullfinansiert
– Visning av prosjektet og publikumssamtale under TekstLabs residens periode på Gamle Munch i perioden 30. oktober – 15. desember 2023
– Promotere visningen av prosjektet og arenaen TekstLab på Gamle Munch i egne kanaler (f.eks. sosiale medier, webside)
– Sende tekst, bilder, praktisk og teknisk behov knyttet til prøverommet/prosjektet til avtalt tid til bruk i TekstLabs interne planlegging, på webside/sosiale medier, samt i forbindelse med markedsføring i kanaler til relevante samarbeidspartnere
– Sørge for at TekstLab og Norsk Skuespillersenter krediteres ved fremtidig fremvisninger/oppføringer/videreføring av prosjektet.
– Kort rapport til post@tekstlab.com (max 2 A4 sider), senest 1 måned etter gjennomført prøverom og visningen. Rapporten kan tilgjengeliggjøres på TekstLab og Norsk Skuespillersenter sine hjemmesider eller benyttes i andre sammenhenger. Rapporten inneholder dato, navn på involverte / roller, en beskrivelse av prosessen og hva man har oppnådd.
 
Slik søker du
Send en samlet PDF-fil til post@tekstlab.com merket “TekstLab Prøverom/ visning høst 2023” med:

– Kort presentasjon av kunstner(e) eller konstellasjon/gruppe
– Prosjektbeskrivelse/presentasjon av idéen (maks 2 A4 sider) med informasjon om prosjektet, hva man ønsker å teste ut og motivasjon
– Kort  bio/CV for alle involverte (maks 1 A4 side)
– Linker: Eventuelle og relevante bilder, video, lyd eller tekst

TekstLab er støttet av Oslo kommune, Sparebankstiftelsen DNB, Talent Norge og Norsk kulturråd.

Instruktør

TekstLab 

-Et laboratorium for skapende kunstprosesser, idéutvikling, ny performance og produksjon. Vi skaper fremtidens kulturarv med nye stemmer, historier og uttrykk

TekstLab (etablert av grunder og kunstnerisk leder Shanti Brahmachari), er en tverrfaglig utviklings-, visnings-, og kompetansearena for skapende skriving og  kunstprosesser. TekstLab arbeider for et mer mangfoldig kunst- og kulturliv og styrke kunstnerisk mangfold ved å gi flest mulig barn, ungdom og kunstnere en reell mulighet til å uttrykke seg på egne premisser i kunst og samfunn. TekstLab har siden 2008 arbeidet med  å styrke nye stemmer, fortellinger og uttrykk som er underrepresentert i kunsten.

Intensjonen og formålet med prøveromsordningen er å få frem nye stemmer, fortellinger og uttrykk ved å gi kunstnere mulighet til å utvikle egne idéer, konsepter, eller utkast til tekster i kollektive, tverrkunstneriske og interkulturelle prosesser. Det skjer gjennom prosessarbeid og eksperimentering samspill mellom tekst, bevegelse, lyd, rom, språk, objekt, bilder og fortellerform. Målet er å skape prosesser som trekker på den brede, tverrfaglige og interkulturelle kompetansen, erfaringene, språkene og uttrykkene som finnes hos kunstnerne som deltar i prosessen.

Les mer om oss
www.tekstlab.com
www.facebook.com/tekstlabfestival
Instagram: @tekstlab

Deltakerkriterier

Solo-kunstnere eller grupper fra scenekunst, musikk og billedkunst som er spesielt interessert i performance, live art, community arts og kunst i det offentlige rom.

Sted

Prøverommet avvikles i Oslo - mer informasjon kommer!

I samarbeid med

Søk plass Påmelding avsluttet

Søknadsfrist 31. aug
Dato 25. sep – 29. sep
Pris 0 kr
Tid 10:00 - 15:00