Prøverom opptatt

Prøverom uke 35

Søknadsfrist   Løpende
Dato 29. aug – 2. sep
Pris kr
Tid 10:00 - 15:00

Om Prøverom

Gjennom Prøveromsordningen til Norsk Skuespillersenter gir vi profesjonelle skuespillere og utøvende scenekunstnere mulighet til å søke om gratis prøverom og støtte til veileder for prosjektutvikling.
Er du i startfasen og trenger rom for å teste ideer på gulvet? Kanskje du ønsker veiledning, for eksempel fra en regissør eller dramatiker? Kanskje du har behov for å lære noe nytt til forestillingen din?

Våre prøverom er for kunstnerisk utforskning og utvikling av ideer. Prøverommene kan ikke brukes som del av en prøveperiode, men er til for å komme i gang/komme videre med et prosjekt. Gruppen kan få tilbud om en veileder som skal gi gruppen nye perspektiver i utforskningsstadiet av et prosjekt. Veilederen kan ikke være en person som allerede er tilknyttet kompaniet/prosjektet.

KRITERIER

 

 • For profesjonelle skuespillere (skuespillere med godkjent treårig utdanning på høgskolenivå i utøvende skuespillerkunst, eller med tilsvarende profesjonell erfaring):
  • Søker må være profesjonell skuespiller
  • Minst én i gruppen må være profesjonell skuespiller
 • Norsk Skuespillersenter skal nevnes som støttespiller i all markedsføring av prosjektet, og vår logo skal benyttes sammenhenger hvor det er naturlig (markedsføring i sosiale medier, nettside, flyer, plakat, program o.l.). Skuespillersenterets logo finner du nederst på denne siden.
 • I etterkant skal det sendes en kort rapport (en halv til en A4-side) til Norsk Skuespillersenter. Denne kan vi gjøre tilgjengelig på våre hjemmesider eller benytte i andre sammenhenger. I rapporten skal dere skrive om prosessen og hva dere har oppnådd. Den skal også inneholde en oversikt over alle skuespillere (og andre) som deltok under prøverommet. Frist for innlevering av rapport: Senest en måned etter at prøverommet er avsluttet.
Prøvesalen vår

Du kan søke om:

 • Lokale i opptil fem dager (kl.10-15) + dagshonorar i to dager (2 x 4000 kroner) for å leie inn en veileder. (Husk at veilederen ikke kan være en person som allerede er tilknyttet kompaniet/prosjektet.)
 • Kun lokale i opptil fem dager (kl.10-15)

 

En kort søknad/prosjektbeskrivelse (maks 1 side) skal inneholde:

 • En presentasjon av kompaniet/scenekunstnerne
 • Hva dere ønsker å utforske/utvikle (beskrivelse av den kunstneriske idéen)
 • Beskrivelse av hvordan denne utforskningen skal foregå i prøveromsuka
 • En tydelig formulering av målgruppe
 • Budsjett (om det finnes)
 • CV for alle involverte

Ordningen er et fleksibelt tilbud som kan tilpasses ulike behov. For søkere som ikke har anledning til å reise til Oslo/ønsker å gjennomføre prøverommet andre steder i landet, er det mulig å søke om en tilpasset løsning. Du kan da søke om enten å få dekket dagshonorar for veileder i to dager (2 x 4000 kroner), eller utgifter til leie av prøverom (maks 8000 kroner). 

Deltakerkriterier

Profesjonelle skuespillere og kunstnere fra andre fagfelt.

Sted

Prøverom avvikles i Skuespillersentrets lokaler i Welhavens gate 1

Søk plass Påmelding avsluttet

Søknadsfrist   Løpende
Dato 29. aug – 2. sep
Pris kr
Tid 10:00 - 15:00