Bilde av kursholder og tittel på kurs

Regnskap og forberedelse til skattemelding for scenekunstnere

Søknadsfrist   Løpende til 12. feb
Dato 7. mar
Pris 200/150 kr
Tid 09:00 - 15:00

Om Webinar

Kurs i grunnleggende regnskap og forberedelse til skattemelding.

Målet er at du får økt bevissthet rundt det å drive selskap, samt forberede ditt eget regnskap til årets skattemelding og næringsoppgave.

Kurset er lagt opp som et heldagskurs.
Første del blir innføring i regler for bokføring av regnskap, inntekt, kostnader, tilskudd mm.
Andre del er det satt av god tid til spørsmål. Det kan være knyttet til kurset, eller andre spørsmål knyttet til ditt eget regnskap etc.

Du har mulighet til å være med og påvirke retningen kurset tar. Send inn dine behov/ønsker til fred@gerhardogsonn.no innen 1. mars. Det vil ikke være mulig å besvare mailene, men de blir definitivt tatt hensyn til.

Velkommen!

Medlemmer av Norsk Skuespillerforbund og Norske dansekunstnere får redusert kursavgift.

Instruktør

Fred Gerhard Strand er autorisert regnskapsfører og startet regnskapsfirmaet Gerhard & Sønn AS for ni år siden. Gerhard & Sønn har en stor andel kunder innen hele kultursektoren, fra mindre aktører som artister/skuespillere i enkeltpersonforetak, til større aktører som festivaler, management mm.

Deltakerkriterier

Åpent for alle som jobber innen kulturfeltet, inkludert studenter.

Sted

Dette kurset holdes på Zoom.

I samarbeid med

Søk plass

Søknadsfrist   Løpende til 12. feb
Dato 7. mar
Pris 200/150 kr
Tid 09:00 - 15:00

Innsendt søknad er bindende, og du må oppfylle for å kunne få plass. Du vil få svar på søknaden innen to uker etter fristen.

 • Jeg er kjent med Norsk Skuespillersenters (NSS) personvernerklæring. NSS lagrer opplysningene jeg oppgir under i et begrenset tidsrom. Min CV kan deles med kursholder og/eller andre samarbeidspartnere når det er hensiktsmessig for kurset.
 • Maks størrelse 2 MB
  Dra og slipp filer her, eller
  Accepted file types: pdf, doc, docx, Max. file size: 2 MB.
  • Fagforeningsmedlemskap regnes som sensitive personopplysninger. Siden medlemskap i Norsk Skuespillerforbund utløser rabatt hos oss, ber vi deg likevel om denne informasjonen.
  • Jeg samtykker til at det tas bilder under kurset, som kan publiseres på NSS sine nettsider og/eller i sosiale medier.
  • Og til slutt...