Bilde av kursholder og tittel på kurs

Regnskap og forberedelse til skattemelding for scenekunstnere

  • Pris 200/150
  • Sted Zoom
  • Dato 07/03/2023
  • Starttidspunkt 09:00
  • Sluttidspunkt 15:00

Kurs i grunnleggende regnskap og forberedelse til skattemelding.

Målet er at du får økt bevissthet rundt det å drive selskap, samt forberede ditt eget regnskap til årets skattemelding og næringsoppgave.

Kurset er lagt opp som et heldagskurs.
Første del blir innføring i regler for bokføring av regnskap, inntekt, kostnader, tilskudd mm.
Andre del er det satt av god tid til spørsmål. Det kan være knyttet til kurset, eller andre spørsmål knyttet til ditt eget regnskap etc.

Du har mulighet til å være med og påvirke retningen kurset tar. Send inn dine behov/ønsker til fred@gerhardogsonn.no innen 1. mars. Det vil ikke være mulig å besvare mailene, men de blir definitivt tatt hensyn til.

Velkommen!

Medlemmer av Norsk Skuespillerforbund og Norske dansekunstnere får redusert kursavgift.

Deltakerkriterier
Instruktør
Sted
Søknad

I samarbeid med: