Selvangivelsen for skuespillere
med Knut Alfsen og Fred Radenbach

Søknadsfrist
Dato 27. jan
Pris 150/100 kr
Tid 16:00 - 19:00

Om Kurs

Regnskapsbyrået Aider og Norsk Skuespillerforbund slår seg sammen for å gi skuespillere en praktisk introduksjon til regnskapsføring og økonomistyring. 

Hva er egentlig forskjellene mellom lønnstaker, oppdragstaker utenfor næring og oppdragstaker i næring? Hvordan fyller man inn selvangivelsen og næringsoppgaven avhengig av hvilke kategorier man jobber under, og hva skjer når man kombinerer disse kategoriene? Visste du at vi ikke står fritt til å velge hvilke av disse tilknytningsformene vi skal bruke? 

På dette kurset går Fred Radenbach fra Aider og Knut Alfsen fra Norsk Skuespillerforbund gjennom de mest sentrale delene av selvangivelsen og gir praktiske råd og tips til scenekunstnere som skal fylle ut næringsoppgave. Her får du blant annet informasjon om hva som kan trekkes fra og hva som er og ikke er fradragsberettiget, og hvordan beregne avskriving. 

Et maksimalt utbytte av kurset forutsetter at deltagerne forbereder spørsmål og problemstillinger ved å se gjennom egne kvitteringer og bilag på forhånd – og send da gjerne inn spørsmål på forhånd til fred@aider.no 

Kurset er nyttig for alle som driver næringsvirksomhet innen scenekunst og som leverer næringsoppgave. 

OVERSIKT OVER KURSETS INNHOLD 

 • Forskjeller mellom lønnsmottaker, frilanser og næringsdrivende med enkeltpersonforetak 
 • Rettigheter, plikter og krav overfor oppdragsgiver 
 • Lovens krav til selvangivelse 
 • Lovens krav til regnskapsføring 
 • Konkret gjennomgang av en selvangivelse 
 • Konkret gjennomgang av en næringsoppgave 
 • Q&A, med utgangspunkt i spørsmål som er sendt inn på forhånd (fred@aider.no) 

Hvorfor bruke Aider og ta infokurs med oss? 

 • Aider er et autorisert regnskapsfirma og ligger sentralt i Oslo, rett ved Norsk Skuespillerforbund og Stiftelsen Norsk Skuespillersenter. 
 • Aider har en avtale med forbundet som sikrer medlemmene rabatterte tjenester. 
 • Aider har mange aktører innen kulturlivet som kunder: flere skuespillere, castere, filmproduksjonsselskaper, kostymører, mm. 
 • Aider kjenner godt til bransjen og særegenhetene man møter i den. 

Medlemmer i Norsk Skuespillerforbund får rabattert pris. 

Deltakerkriterier

Åpent for profesjonelle skuespillere, dvs. med godkjent treårig utdanning på høyskolenivå i utøvende skuespillerkunst, eller tilsvarende profesjonell skuespillererfaring.

Sted

Kurset arrangeres i lokalene til Norsk Skuespillersenter i Welhavensgate 1

I samarbeid med

Søk plass

Søknadsfrist
Dato 27. jan
Pris 150/100 kr
Tid 16:00 - 19:00

Innsendt søknad er bindende, og du må oppfylle for å kunne få plass. Du vil få svar på søknaden innen to uker etter fristen.

 • Jeg er kjent med Norsk Skuespillersenters (NSS) personvernerklæring. NSS lagrer opplysningene jeg oppgir under i et begrenset tidsrom. Min CV kan deles med kursholder og/eller andre samarbeidspartnere når det er hensiktsmessig for kurset.
 • Maks størrelse 2 MB
  Dra og slipp filer her, eller
  Godkjente filtyper: pdf, doc, docx.
 • Fagforeningsmedlemskap regnes som sensitive personopplysninger. Siden medlemskap i Norsk Skuespillerforbund utløser rabatt hos oss, ber vi deg likevel om denne informasjonen.