Seminar: Den store begrepsreisen

  • Pris Gratis
  • Sted Stamsund
  • Startdato 23/05/2023
  • Sluttdato 25/05/2023
  • Starttidspunkt 12:00
  • Sluttidspunkt 16:30

Bli med på et tredagers seminar, fra Bodø til Stamsund Internasjonale Teaterfestival, med fokus på praktisk og teoretisk profesjonalitetsforståelse i den frie scenekunsten.

Hva betyr det å være profesjonell i scenekunstbransjen, hvem definerer det og hvilke fordeler gir det? Hvordan kan man bli en profesjonsekspert, hvordan utdanner vi profesjonalitet og hva kjennetegner en profesjonell produksjon i det frie feltet sammenlignet med institusjonene?

Vi diskuterer profesjonalitetsforståelse i det frie scenekunstfeltet – for å se om kart og terreng stemmer overens!

Seminaret vil bestå av en rekke korte sesjoner, intervjuer og samlingspunkter over en liten periode på tre dager, mellom 23. til 25. mai. Formatet gir deltagerfølget muligheten til å fordype seg i en rekke perspektiver og kontekstualisere innhold over tid, for å så vokse seg trygge i den tykkeste granskog av perspektiver, ordforråd og begrepsforståelser. Bli med oss på en opplevelse som vil berike og utvide scenekunstbransjens forståelse av profesjonalitet, profesjonell og profesjon!

Du kan delta på hele, eller på deler av seminaret.

PROGRAM

Tirsdag 23. mai
Bodø
12:00-13:30 – Profesjonsteori, hva er nå det, og hvordan utarter den seg i praksis?
15:20 – Hurtigruten til Stamsund

Onsdag 24. mai
Stamsund
08:30-10:00 – Hva gir profesjonsstatus?
11:30-13:00 – Definisjonsmakt, etikk og profesjonalitet i feltet.
15:00-16:30 – Hvordan utdanner vi profesjonalitet?

Torsdag 25. mai
Stamsund
08:30-10:00 – Hva er en profesjonell frigruppe?
11:30 – 13:00 – Hvem legitimerer kunstnere?
15:00-16:30 – Fremtidsprognoser; Har vi profesjonel fri-scenekunst om 5, 10 og 100 år?

STRØMMING
Programmet strømmes, informasjon om dette blir å finne hver dag i facebook
arrangmenetet.

Seminaret er gratis, men som deltager dekker du reise og opphold selv.

Foredragsholdere/ bidragsytere
Siren Leirvåg, Einar Øverenget, Siri Broch Johansen, Ingrid Cecilie Birgitte Hall, Anne Meek og Peder Horgen

Deltakerkriterier
Søknad

I samarbeid med: