Plakat for arrangementet

Skuespilleren som motstandsverktøy
med Ahmed Tobasi

Søknadsfrist   Løpende til 5. mars
Dato 8. mar
Pris 200 kr
Tid 10:00 - 16:00

Om Workshop

Hva brenner du for? Hva kjemper du for? I denne workshopen får du verktøy til hvordan bruke ditt eget fag, skuespillerkunsten, til å skape endring. Workshopen passer godt for skuespillere som er interessert i å lage teater av dokumentarbasert eller selvbiografisk materiale.

Ahmed Tobasi og The Freedom Theatre of Jenin har siden 2006 brukt teater som et ledd i motstandskampen mot den israelske okkupasjonsmakten. Tobasi har lang erfaring i å forme dokumentarbasert og selvbiografisk materiale til sceniske fortellinger som tydeliggjør hvordan opplevd maktmisbruk kan snus til motstand og håp.

Deres erfaringer, metoder og personlige mot, gir inspirasjon til hvordan du kan bruke skuespillerkunst aktivt i de kampene du selv brenner for i din samtid, i din kontekst – enten kampen gjelder feminisme, menneskerettigheter, sosial ulikhet, rasisme, klima, miljø, flyktningpolitikk, ytringsfrihet, utenforskap, mangfold, overvåking, LGTB-rettigheter eller andre spørsmål.

Workshopens innhold
Innledningsvis holder Tobasi et foredrag om The Freedom Theatres arbeid lokalt, nasjonalt og globalt. Han forteller også om sin egen vei, fra væpnet opprør, via fengsling og tortur, til skuespillerutdannelse og kulturell motstandskamp.

Deretter, med utgangspunkt i erfaringer som deltakerne bringer inn, utforsker gruppen metoder for å transformere urett til endring.

Lekenhet er et sentralt begrep i metoden. Lek forstått som en grunnleggende nysgjerrighet etter å forstå, eksperimentere med og utfordre realitetene, gjennom kreativitet og forestillingsevne. Gjennom kunstnerisk lek lærer vi å dekonstruere undertrykkende strukturer i vår egen hverdag, og gjøre dem mer håndgripelige og tydeligere. Dette er det første og kanskje viktigste steget for å kunne skape endring.

Forberedelser
Deltagerne bes forberede seg ved å tenke gjennom temaer, historier, eller erfaringer de ønsker å bearbeide scenisk.

Arbeidsspråk
Engelsk og norsk.

Instruktør

Ahmed Tobasi er en anerkjent skuespiller, regissør og pedagog med erfaring fra teaterarbeid i hele Palestina og internasjonalt. Han ble født i Jenin flyktningleir i Palestina. Innestengt og frustrert av okkupasjonen, havnet Tobasi i fengsel før han ble 18 år. Ved frigivelsen 3 år senere omfavnet Tobasi ideen om at han kunne bli en pådriver for forandring og motstand ved hjelp av teatermediet.

Etter 2 års studier ved The Freedom Theatre tok Tobasi videreutdanning i Norge, etterfulgt av en 3-årig yrkeskarriere i utlandet. I sitt arbeid er Tobasi ikke redd for å takle omstridte problemer og kontroversielle ideer, men heller glede seg over muligheten til å utfordre og stille spørsmål ved status quo.

Tobasi jobber for tiden som kunstnerisk leder for The Freedom Theatre i Palestina, og fortsetter å opptre og jobbe i internasjonale produksjoner som deler de palestinske erfaringene med nye publikum.

www.thefreedomtheatre.org

Deltakerkriterier

Åpent for profesjonelle skuespillere, dvs. med godkjent treårig utdanning på høyskolenivå i utøvende skuespillerkunst, eller tilsvarende profesjonell skuespillererfaring.

Studenter ved skuespillerutdanningene kan også søke.

Sted

Vega scene

I samarbeid med

Søk plass Påmelding avsluttet

Søknadsfrist   Løpende til 5. mars
Dato 8. mar
Pris 200 kr
Tid 10:00 - 16:00