Plakat for arrangementet

Ahmed Tobasi

Skuespilleren som motstandsverktøy

  • Pris 200
  • Sted Oslo
  • Dato 08/03/2023
  • Starttidspunkt 10:00
  • Sluttidspunkt 16:00

Hva brenner du for? Hva kjemper du for? I denne workshopen får du verktøy til hvordan bruke ditt eget fag, skuespillerkunsten, til å skape endring. Workshopen passer godt for skuespillere som er interessert i å lage teater av dokumentarbasert eller selvbiografisk materiale.

Ahmed Tobasi og The Freedom Theatre of Jenin har siden 2006 brukt teater som et ledd i motstandskampen mot den israelske okkupasjonsmakten. Tobasi har lang erfaring i å forme dokumentarbasert og selvbiografisk materiale til sceniske fortellinger som tydeliggjør hvordan opplevd maktmisbruk kan snus til motstand og håp.

Deres erfaringer, metoder og personlige mot, gir inspirasjon til hvordan du kan bruke skuespillerkunst aktivt i de kampene du selv brenner for i din samtid, i din kontekst – enten kampen gjelder feminisme, menneskerettigheter, sosial ulikhet, rasisme, klima, miljø, flyktningpolitikk, ytringsfrihet, utenforskap, mangfold, overvåking, LGTB-rettigheter eller andre spørsmål.

Workshopens innhold
Innledningsvis holder Tobasi et foredrag om The Freedom Theatres arbeid lokalt, nasjonalt og globalt. Han forteller også om sin egen vei, fra væpnet opprør, via fengsling og tortur, til skuespillerutdannelse og kulturell motstandskamp.

Deretter, med utgangspunkt i erfaringer som deltakerne bringer inn, utforsker gruppen metoder for å transformere urett til endring.

Lekenhet er et sentralt begrep i metoden. Lek forstått som en grunnleggende nysgjerrighet etter å forstå, eksperimentere med og utfordre realitetene, gjennom kreativitet og forestillingsevne. Gjennom kunstnerisk lek lærer vi å dekonstruere undertrykkende strukturer i vår egen hverdag, og gjøre dem mer håndgripelige og tydeligere. Dette er det første og kanskje viktigste steget for å kunne skape endring.

Forberedelser
Deltagerne bes forberede seg ved å tenke gjennom temaer, historier, eller erfaringer de ønsker å bearbeide scenisk.

Arbeidsspråk
Engelsk og norsk.

Deltakerkriterier
Instruktør
Sted
Søknad

I samarbeid med: