Tekstlab

Søknadsfrist
Dato 2. sep – 6. sep
Pris kr
Tid 10:00 - 15:00

Om Arbeidsrom

TekstLab – En åpen arena for utvikling av nye stemmer, historier og uttrykk.

Et laboratorium for scenetekstutvikling og iscenesettelse av nyskrevet tekst, dramatikk og performance, ledet av scenekunstner Shanti Brahmachari.

TekstLab er en tverrfaglig arena for kunstnere som arbeider med scenetekstutvikling. Intensjonen er å få frem nye stemmer, fortellinger og uttrykk ved å gi kunstnere mulighet til å utvikle egne idéer, konsepter, eller utkast til tekster i individuelle og kollektive prosesser. Det skjer gjennom kollektivt prosessarbeid og eksperimentering på gulvet i samspill mellom tekst, bevegelse, lyd, rom, språk, objekt, bilder og fortellerform. Målet er å skape kollektive prosesser som trekker på den brede og tverrfaglige kompetansen, erfaringene, språkene og uttrykkene som finnes hos kunstnerne som deltar i prosessen.

 

TVERRFAGLIG KOLLEKTIV

TekstLab 2.-6. september 2019

I 2019 jobber TekstLab med kollektive prosesser: «politics of identity & sted« i laboratoriet på Norsk Skuepillersenter. Vi bygger på erfaringene og arbeidet fra utforskningen «Minner» med scenekunstnerne Cathrine Bjørndalen, Hanna Filomen Mjåvatn, Christine Vik Bratvold og Shanti Brahmachari. Arbeidsvisning blir under TekstLab festivalen 16.-20. oktober 2019, Sentralen.

OM POLITICS OF IDENTITY
Hvem er jeg og hvordan blir jeg oppfattet av andre? Hvordan formes våre verdier, erfaringer og kulturelle ståsted i kommunikasjon med andre? Det gjør mellommenneskelig kommunikasjon sentralt i det kunstneriske arbeidet om identitet. I politics of identity søker vi etter nye fortellinger, form og sceniske uttrykk for subjektive identiteter. Hvordan forstår vi oss selv gjennom hvordan jeg-et interagerer med andre; hva andre kommuniserer og hvordan jeg-et reagerer.

Politics of identity er et dokumentarisk prosjekt med utgangspunkt i at vi lever i en hverdag der det globale utgjør en del av våre daglige liv. Vi lever i et glokalsamfunn. Dette utfordrer vår egen identitet, og hvordan vi forstår hvem vi er. Vi lever på en verdensscene der hver av oss definerer flere og skiftende identiteter. Det er gjennom det vi sier og gjør i disse møtene, hvordan vi ser andre og blir sett, som former vår forståelse av hvem vi er. Scenekunstnere som er med i Lab og produksjon, jobber med personlige erfaringer og opplevelser, historiske dokumenter og intervjuer for å trenge dypere inn i en forståelse av egen identitet og tilhørighet og utenforskap. Dokumentasjonen om hva som skjer i møter mellom mennesker, brukes til å utforske hva disse møtene gjør med oss og med vår selvforståelse. Fortellingen om moderne identitet fortelles som mange små historier. Det reflekteres i at politics of identity består av flere scenetekster. Hver tekst/idé utforsker en scene-dokumentarisk form.

Foto: Tale Hendnes

Instruktør

Shanti Brahmachari

Shanti Brahmachari er dramaturg, instruktør, produsent og kunstnerisk leder for TekstLab, som ble etablert i 2008. Hun er født og oppvokst i Storbritannia hvor hun bl.a. jobbet med utvikling av ny scenetekst ved The National Theatre, the Tricycle Theatre og the Royal Court YPT. Hun har arbeidet i Norge i mer enn 20 år, bl.a. som scenekunstkonsulent i Kulturrådet, som prosjektleder ved Black Box Teater, og ved British Council og Norsk Skuespillersenter. Hun har ledet og produsert flere internasjonale festivaler (Europa og Afrika) og prosjekter som Playwriting In the Schools (UK) og Operatoriet ved Den Norske Opera og Ballett, og vært engasjert som førsteamanuensis ved Kunsthøgskolen i Oslo.

www.tekstlab.com

Deltakerkriterier

Åpent for profesjonelle deltakere, dvs. med godkjent treårig utdanning på høyskolenivå, eller tilsvarende profesjonell erfaring, med følgende bakgrunn:

Skuespillere og andre scenekunstnere.

Sted

Norsk Skuespillersenter, Welhavens gate 1, Oslo

I samarbeid med

Søk plass

Søknadsfrist
Dato 2. sep – 6. sep
Pris kr
Tid 10:00 - 15:00

Har du en idé, tekst eller et konsept du kunne tenke deg å utvikle i TekstLab? Send en e-post til post@tekstlab.com. Se mer informasjon om Tekstlab på www.tekstlab.com.