Tekstlab
med Shanti Brahmachari

Søknadsfrist
Dato 20. jan – 24. jan
Pris kr
Tid

Om Arbeidsrom

TVERRFAGLIG KOLLEKTIV  

Et tverrfaglig laboratorium for utvikling av tekst og performance ledet av scenekunstner Shanti Brahmachari. 

Det skjer gjennom kollektivt prosessarbeid og eksperimentering på gulvet i samspill mellom tekst, bevegelse, lyd, rom, språk, objekt, bilder og fortellerform. Målet er å skape kollektive prosesser som trekker på den brede og tverrfaglige kompetansen, erfaringene, språkene og uttrykkene som finnes hos kunstnerne som deltar i prosessen. 

I 2020 utforsker TekstLab Politics of Identity og Minner gjennom tverrkunstneriske kollektive prosesser. Vi bygger på erfaringene og arbeidet fra utforskningen «Minner» med scenekunstnerne Cathrine Bjørndalen, Hanna Filomen Mjåvatn, Christine Vik Bratvold og Shanti Brahmachari. Arbeidsvisning blir under TekstLab Scratch, prøverom og visningsarena.

Om Politics of Identity

Hvem er jeg og hvordan blir jeg oppfattet av andre? Hvordan formes våre verdier, erfaringer og kulturelle ståsted i kommunikasjon med andre? Det gjør mellommenneskelig kommunikasjon sentralt i det kunstneriske arbeidet om identitet. I Politics of Identity søker vi etter nye fortellinger, form og sceniske uttrykk for subjektive identiteter, for hvordan vi forstår oss selv gjennom hvordan jeg-et interagerer med andre; hva andre kommuniserer og hvordan jeg-et reagerer.

Politics of Identity er et dokumentarisk prosjekt med utgangspunkt i at vi lever i en hverdag der det globale utgjør en del av våre daglige liv. Vi lever i et glokalsamfunn. Dette utfordrer vår egen identitet, og hvordan vi forstår hvem vi er. Vi lever på en verdensscene der hver av oss definerer flere og skiftende identiteter. Samtidig blir vi hele tiden definert av andre, gjennom det andre gjør, sier, uttrykker mot oss. Det er gjennom det vi sier og gjør i disse møtene, hvordan vi ser andre og blir sett, som former vår forståelse av hvem vi er. Scenekunstnere som er med i Lab og produksjon, trekker på personlige erfaringer og opplevelser, historiske dokumenter og intervjuer for å trenge dypere inn i en forståelse av egen identitet og tilhørighet og utenforskap. Dokumentasjonen om hva som skjer i møter mellom mennesker, brukes til å utforske hva disse møtene gjør med oss og med vår selvforståelse. Fortellingen om moderne identitet fortelles som mange små historier. Det reflekteres i at Politics of Identity består av flere tekster. Hver tekst/idé utforsker en dokumentarisk scenisk form til å fortelle historien i. 

TekstLab- nye stemmer, historier og uttrykk 

www.tekstlab.com 

 

Instruktør

Shanti Brahmachari er dramaturg, instruktør, produsent og kunstnerisk leder for TekstLab. Hun har lang erfaring med utvikling av ny scenetekst og produksjoner fra The National Theatre, Tricycle TheatreRoyal Court YPT, Black Box Theatre og det frie feltet. Hun har vært scenekunstkonsulent i Kulturrådet, og har tidligere ledet Norsk Skuespillersenter, der Tekstlab hadde sin start.

Deltakerkriterier

Åpent for profesjonelle deltakere, dvs. med godkjent treårig utdanning på høyskolenivå, eller tilsvarende profesjonell erfaring, med følgende bakgrunn:

Skuespillere og andre scenekunstnere.

Sted

Kurset arrangeres i lokalene til Norsk Skuespillersenter i Welhavensgate 1

I samarbeid med

Søk plass

Søknadsfrist
Dato 20. jan – 24. jan
Pris kr
Tid

Dette laboratoriet er lukket. Men har du en idé, tekst eller et konsept du kunne tenke deg å utvikle i TekstLab? Send en e-post til post@tekstlab.com. Se mer informasjon om Tekstlab på www.tekstlab.com.