TekstLab Prøverom

Søknadsfrist   Lukket prøverom
Dato 28. mar – 1. apr
Pris 0 kr
Tid 10:00 - 15:00

Om Prøverom

Collective Rites: Common Ground

Vi er en tverrfaglig gruppe med kunstnere, knyttet til TekstLab, som utforsker kollektiv identitet og tilhørighet til sted og lokalsamfunn gjennom prosjektet Collective Rites: Common Ground.     

Utforskningen er praktisk og foregår gjennom fysisk eksperimentering på gulvet, improvisasjon og refleksjon. Vi søker etter en ikke-hierarkisk tverrfaglig prosess som trekker på og inkluderer den brede kompetansen, erfaringene, språkene og uttrykksfomene som finnes hos kunstnerne som deltar i prosessen; lyd, musikk, tekst, fortelling, språk, dans og objekt. Vi utforsker ulike former for interaksjon med lokalsamfunn gjennom ulike uttrykksforrmer og handlinger, som for eksempel gjennom deling av tekst, fortellinger, lyd/musikk og mat.

Common Ground utforsker vår sterke opplevelse av tilhørighet til sted. Utgangspunktet er en forståelse av at tilhørighet i «community» skapes gjennom felles aktiviteter i lokalsamfunnet, som kan ses som kollektive ritualer og der disse kopler vår forståelse av hvem vi er til steder. Dette er utgangspunktet for utforskningen: Hvilke steder er viktig for vår identitet, og hva det er ved stedene, hendelsene, som gjør at noe setter seg i kroppen, i minnet og gjør noen med oss? Og – hvordan er forholdet mellom stedene vi bærer med oss og stedet der vi lever våre liv i dag?            
Prosjektet vil deles som en serie Live Art performances, installasjoner og stedsspesifikke stunts i det offentlig rom på Tøyen, Grønland og Holmlia. Dette skjer i samarbeid med TekstLab Ung som fyller 10 år i 2022.                  

Vi bygger på erfaringer og arbeid fra tidligere utforskning i prosjektene Minner: Kropp og Collective Rites. Den videre utviklingsprosessen inngår som del av TekstLabs kunstneriske program, Collective Rites. Her videreføres utforskningen av identitet i det som kalles et hyper-liberalt samfunn. Vi snur perspektivet fra utforskning av individuell identitet som vi gjør i politics of identity til utforskning av kollektiv identitet. Barn og ungdom i TekstLab Unge Stemmer og kunstnere arbeider dokumentarisk-biografisk med utgangspunkt i steder som betyr mye for hver av oss, og som vi opplever tilhørighet til og bærer med oss gjennom livet. Vi søker etter følelser og sanselige opplevelser knyttet til stedene og utforsker hva som gir “stedet” verdi.

Instruktør

TekstLab
Et laboratorium for skapende kunstprosesser, idéutvikling, ny performance og produksjon. Vi skaper fremtidens kulturarv med nye stemmer, historier og uttrykk.

TekstLab ble etablert i 2008, av scenekunstner, dramaturg og pedagog Shanti Brahmachari, og er en tverrfaglig utviklingsarena og et kompetansemiljø for skapende kunstprosesser. Vi arbeider for et mer mangfoldig kunst- og kulturliv ved å gi flest mulig barn, ungdom og kunstnere en reell mulighet til å uttrykke seg på egne premisser i kunst og samfunn.

www.tekstlab.com

Deltakerkriterier

Dette er et lukket prøverom under TekstLab.

 

Sted

Prøverom avvikles i Skuespillersentrets lokaler i Welhavens gate 1

I samarbeid med

Søk plass Påmelding avsluttet

Søknadsfrist   Lukket prøverom
Dato 28. mar – 1. apr
Pris 0 kr
Tid 10:00 - 15:00