TekstLab UTLYSNING

 • Pris Gratis
 • Startdato 13/09/2021
 • Sluttdato 17/09/2021
 • Starttidspunkt 10:00
 • Sluttidspunkt 15:00
Søknadsfrist: 2. aug 2021

TekstLab Prøverom er en tverrfaglig, fri og åpen utforskningsarena som gir skapende og utøvende kunstnere en mulighet til å utvikle en kunstnerisk idé, konsept eller tekst.

Vi søker deg/dere som:

 • Er skapende og utøvende scenekunstner(e)
 • Har en idé, konsept eller tekst med barn og ungdom som målgruppe
 • Er interessert i arbeide tverrfaglig / tverrkunstnerisk

 

Du/dere får:

 • 5 dagers prøverom (10-15.00) i prøvesalen 13.-17.september på Norsk Skuespillersenter
 • Tilpasset kunstnerisk veiledning og mentoring fra TekstLab
 • Visning av prosjektet under TekstLab Festivalen Glokale stemmer 18.-31. oktober i samarbeid med Sentralen Ung, Cafeteatret / Nordic Black Theatre, Interkulturelt Museum, Dramatikkens hus og Deichman Biblo Tøyen

 

Send inn din søknad som en samlet PDF-fil til post@tekstlab.com merket “TekstLab Prøverom høst 2021” med:

 • Kort presentasjon av scenekunstner(e) / kompaniet
 • Prosjektbeskrivelse (max 1,5 A4 side) med informasjon om hva man ønsker å utforske og hvordan man ser for seg å engasjere målgruppen
 • CV for alle involverte (max 1 A4 side)
 • Eventuelle utkast til tekst/video/bilder/annet kan vedlegges separat

Søknadsfrist: 2. august 2021 (Søknaden skal sendes i en samlet PDF-fil)

Kriterier

 • For skuespillere (skuespillere med godkjent treårig utdanning på høgskolenivå eller tilsvarende profesjonell erfaring/realkompetanse)
 • Prosjektet kan ikke være fullfinansiert
 • Visning av prosjektet foran og i dialog med publikum under TekstLabs Festival Glokale stemmer i tidsrommet 18.-31. oktober 2021
 • Promotere visningen av prosjektet og arenaen (TekstLab Festival Glokale stemmer) i egne kanaler (eks. sosiale medier, webside)
 • Sende relevant informasjon (tekst, bilder, praktisk og teknisk behov) knyttet til prøverommet / prosjektet til avtalt tid til bruk i TekstLabs interne planlegging, på TekstLabs webside / sosiale medier, samt i forbindelse med markedsføring i kanaler til relevante samarbeidspartnere
 • Påse at TekstLab og Norsk Skuespillersenter krediteres ved fremtidig fremvisninger/oppføringer/videreføring av prosjektet. Det skal komme tydelig frem; skriftlig, ved bruk av webadresse og logo, der det er naturlig, i eventuelle pressemeldinger, program, nyhetsbrev, web-informasjon og øvrig materiale som produseres, at prosjektet har blitt støttet av og utviklet i TekstLab i samarbeid med Norsk Skuespillersenter
 • TekstLab og Norsk Skuespillersenter kan promotere prosjektet ved bruk av tittel, tekst og bilder i sin annonsering, trykket program, nettsider og annet informasjonsmateriell
 • Kort rapport (max 1 A4 side) til post@tekstlab.com  og post@skuespillersenter.no , senest 1 måned etter gjennomført prøverom. Rapporten kan tilgjengeliggjøres på TekstLab og Norsk Skuespillersenter sine hjemmesider eller benyttes i andre sammenhenger. Rapporten skal inneholde dato, navn på involverte / roller, en beskrivelse av prosessen og hva man har oppnådd.


Minner: Kropp (2017) / TekstLab v/ Shanti Brahmachari, Cecilie Lindeman Steen, Cathrine Bjørndalen, Alma Bø, Daniel Rodrigo Nilsen, Christine Vik Bratvold, Ornilia Ubisse, Astrid Thue Voss og Jasper Siverts

Foto: Frédéric Boudin

Instruktør
Søknad

I samarbeid med: