TekstLab v/Artxchange
med Shanti Brahmachari

Søknadsfrist
Dato 17. jun – 28. jun
Pris kr
Tid 10:00 - 15:00

Om Arbeidsrom

TekstLabEn åpen arena for utvikling av nye stemmer, historier og uttrykk.

Et laboratorium for scenetekstutvikling og iscenesettelse av nyskrevet scenetekst, dramatikk og performance, ledet av scenekunstner Shanti Brahmachari.

TekstLab er en åpen tverrfaglig arena for kunstnere som arbeider med scenetekstutvikling. Intensjonen er å få frem nye stemmer, fortellinger og uttrykk ved å gi kunstnere mulighet til å utvikle egne idéer, konsepter, eller utkast til tekster i individuelle og kollektive prosesser. Det skjer gjennom kollektivt prosessarbeid og eksperimentering på gulvet i samspill mellom tekst, bevegelse, lyd, rom, språk, objekt, bilder og fortellerform. Målet er å skape kollektive prosesser som trekker på den brede og tverrfaglige kompetansen, erfaringene, språkene og uttrykkene som finnes hos kunstnerne som deltar i prosessen.

 

TVERRFAGLIG KOLLEKTIV

TekstLab Scratch Prøverom – Fra idé til tekst og produksjon17. – 21. juni 2019
Hvert år utvikler kunstnere mellom 15 og 20 nye tekster i laboratorier der de sammen med andre utøvende kunstnere og veiledere eksperimenterer og prøver ut egne ideer med sikte på work-in-progress visninger og etterhvert ferdige produksjoner.

I samarbeid med Skuespillersenteret tilbyr vi plasser i TekstLab Scratch Prøverom 17.-21. juni, med mulighet til visning på Scratch Kvelder på ulike scener og TekstLabs festival.

HAR DU EN IDÉ som du vil utvikle i Scratch Prøverom. Ta kontakt: scratch@tekstlab.com

 

TekstLab 24. – 28. juni 2019
I 2019 jobber TekstLab med «Politics of identity & Språk» i laboratoriet på Norsk Skuepillersenter, ledet Shanti Brahmachari.

«The politics of identity» er et dokumentarisk kunstnerisk prosjekt med utgangspunkt i at vi lever i en hverdag der det globale utgjør en del av våre daglige liv i et «glokalt» samfunn.

Dette utfordrer vår identitet, og hvordan vi forstår hvem vi er, ikke minst gjennom møtene med andre.

Instruktør

Shanti Brahmachari er dramaturg, instruktør, produsent og kunstnerisk leder for TekstLab, som ble etablert i 2008. Hun er født og oppvokst i Storbritannia hvor hun bl.a. jobbet med utvikling av ny scenetekst ved The National Theatre, the Tricycle Theatre og the Royal Court YPT. Hun har arbeidet i Norge i mer enn 20 år, bl.a. som scenekunstkonsulent i Kulturrådet, som prosjektleder ved Black Box Teater, og ved British Council og Norsk Skuespillersenter. Hun har ledet og produsert flere internasjonale festivaler (Europa og Afrika) og prosjekter som Playwriting In the Schools (UK) og Operatoriet ved Den Norske Opera og Ballett, og vært engasjert som førsteamanuensis ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Foto: Frédéric Boudin

Deltakerkriterier

Åpent for profesjonelle deltakere, dvs. med godkjent treårig utdanning på høyskolenivå, eller tilsvarende profesjonell erfaring, med følgende bakgrunn:

Skuespillere og andre scenekunstnere.

Sted

Arbeidsrommet holdes hos Norsk Skuespillersenter i Welhavens gate 1.

I samarbeid med

Søk plass

Søknadsfrist
Dato 17. jun – 28. jun
Pris kr
Tid 10:00 - 15:00

HAR DU EN IDÉ som du vil utvikle i Scratch Prøverom. Ta kontakt: scratch@tekstlab.com

Se mer informasjon om TekstLab på www.tekstlab.com