TekstLabKollektivet

Søknadsfrist
Dato 2. nov – 6. nov
Pris kr
Tid 10:00 - 15:00

Om Arbeidsrom

I 2020 jobber TekstLab med tverrfaglige kollektive prosesser rundt temaet sted og tilhørighet i et laboratorium på Norsk Skuespillersenter. Vi bygger på erfaringer og arbeid fra tidligere utforskning i prosjektene om «Minner» og ”the politics of identity”.

Denne gangen er det en ny konstellasjon av scenekunstnere som samles for å utforske tema med kollektivt skriving, samspill, tverrfaglige uttrykk og performance: Ornilia Ubisse, Michael Aspli, Christian Beharie, Hanna Asefaw, Cathrine Bjørndalen, Christine Vik Bratvold og Shanti Brahmachari. Alle kunstnerne i prosjektet har vært tilknyttet TekstLab over lengre tid. Nå ønsker vi å jobbe sammen for aller første gang som et større kunstnerisk kollektiv. Arbeidet startet i oktober 2020 fra scratch i galleriet på Interkulturelt Museum under scenekunstfestivalen Glokale Stemmer. Prosessen videreføres på laboratoriet på Skuespillersenteret i november.

Utviklingsprosessen inngår som del av TekstLabs dokumentariske kunstnerisk prosjekt, the politics of identity. Her utforsker barn, ungdom og kunstnere den personlige erfaringen med å leve i et glokalt samfunn hvor det globale utgjør våre daglige liv, på en måte som utfordrer hvordan vi forstår oss selv, og de andre. Dette danner grunnlag for sceniske fortellinger som utvider forståelsen av egen identitet, tilhørighet, utenforskap og felleskap.

Instruktør

TekstLab Et laboratorium for skapende prosesser og performance

TekstLab er en tverrfaglig og åpen arena for kunstnere som arbeider med kollektiv prosesser, scenetekstutvikling, skriving og performance. Intensjonen er å få frem nye stemmer, fortellinger og uttrykk ved å gi kunstnere mulighet til å utvikle egne idéer, konsepter, eller utkast til tekster i individuelle og kollektive prosesser. Det skjer gjennom prosessarbeid og eksperimentering på gulvet i samspill mellom tekst, bevegelse, lyd, rom, språk, objekt, bilder og fortellerform. Målet er å skape prosesser som trekker på den brede og tverrfaglige kompetansen, erfaringene, språkene og uttrykkene som finnes hos kunstnerne som deltar i prosessen.
www.tekstlab.com

Deltakerkriterier

Åpent for profesjonelle deltakere, dvs. med godkjent treårig utdanning på høyskolenivå, eller tilsvarende profesjonell erfaring, med følgende bakgrunn:

Scenekunstnere.

Sted

Arbeidsrommet holdes hos Norsk Skuespillersenter i Welhavens gate 1

I samarbeid med

Søk plass Påmelding avsluttet

Søknadsfrist
Dato 2. nov – 6. nov
Pris kr
Tid 10:00 - 15:00