Om høstprogrammet 2024

Fra programansvarlig Ole Johan Skjelbred

Arbeidsmarkedet for skuespillere i Norge er blitt hardere. Teatrene mister bevilgninger, produksjonen går ned og frilansoppdragene blir færre. En stor arbeidsplass som Oslo Nye teater trues med nedleggelse. Film -og tv-produksjonen har sunket drastisk. Samtidig utdannes det rekordmange skuespillere årlig.

Hvordan overleve som skuespiller? Hvordan utvikle seg? Hvordan finne faglig styrke og kunstnerisk mot i en presset tid?

En skuespiller jobber med kroppen sin, med hele sitt system. Hun skaper i møte med andre, i rammer som oftest er bestemt av andre. En stor del av skuespillerens talent er å kunne gå inn i forskjellige konstellasjoner, lese situasjoner og tilpasse seg dem.

Samtidig er skuespillerens integritet, verdisett og verdenssyn hennes fremste arbeidsverktøy. Vi trenger skuespillere med tydelige kunstnerskap. For å utvikle kunstnerskap trenger man langsiktighet og trygge rammer. Og man trenger kunstnerisk stimuli.

Norsk Skuespillersenter ønsker å lage rom for faglig eksperimentering og utprøving. Senteret ønsker å være et styrkende tilbud til erfarne skuespillere så vel som ferske, og vi ønsker å legge til rette for kunstnerisk praksis.

Det mest omfangsrike på høstens program heter Feilsøking, og er et pilot-prosjekt over tre uker på Riksteateret i Nydalen i regi av Jonas Corell Petersen. Formålet med Feilsøking er å skape en lengre kunstnerisk prosess hvor ti deltakende skuespillerne får mulighet til å være med å utvikle et scenisk materiale. De deltakerne skuespillerne vil få økonomisk kompensasjon for arbeidet, ettersom det krever såpass stor grad av dedikasjon og tid.

Den brasilianske stjerneregissøren Rodolfo Garcia Vazquez har takket ja til å gjøre en workshop som tar utgangspunkt i dekolonialisering. Sofia Knudsen Estifanos gjennomfører et skrivekurs som tar for seg marginaliserte historier. Vi starter lesesirkel for skuespillere og morgentrening, som begge vil strekke seg ut over høsten. Det blir også kurs i skuespill for kamera, klovn, figur og metodespill. Ellers bygger vi ut vårt kurstilbud i entreprenørskap til å gjelde lys, lyd og scenografi: Ofte kan løsningen være å gjøre det sjøl i stedet for å gå og vente på at noe skal skje!

Å være skuespiller er en utsatt posisjon, man kan ofte føle seg som en mindre viktig brikke i et større spill, men husk: Skuespilleren er kjernen i teater og (dramatisk) film.

Norsk Skuespillersenter er en liten organisasjon som er avhengig av samarbeid. Vi er svært takknemlig for alle våre støttespillere denne høsten, i særklasse har Riksteateret vært rause! Vi er også avhengige av at scenekunstnere over hele landet hjelper oss å lage et sammensatt og relevant program. Ta en telefon eller send en mail til olejohan@skuespillersenter.no dersom du har en idé eller et ønske!

Ole Johan Skjelbred, programansvarlig

Bilde av Ole Johan Skjelbred