Personvern

Vår personvernerklæring

Norsk Skuespillersenter (heretter NSS) og våre leverandører jobber for å beskytte dine personlige opplysninger i henhold til den nye personvernlovgivningen (GDPR) som trer i kraft i 2018. Her finner du informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler, hva disse brukes til, dine rettigheter og kontaktinformasjon til vårt personvernombud. 

Disse personopplysningene behandles av Norsk Skuespillersenter når du søker på kurs hos oss:

Navn, telefonnummer og e-postadresse
Denne informasjonen ber vi om for å kunne kommunisere med våre kursdeltakere. Informasjonen blir brukt til å gi deg informasjon om kurset du har søkt på, fakturering og utsending av evalueringsskjema i etterkant av kurs.

Postnummer
Det er påkrevd ved lov å ha med kjøpers adresse ved utsendelse av faktura. For å kunne fakturere kursdeltakere etterspør vi derfor postnummer.

CV
Vi etterspør CV for å kunne vurdere søkere opp mot NSS sine kvalifikasjonskrav og de enkelte kursenes deltakerkriterier. Utdannelse og arbeidserfaring vurderes også med tanke på å sette sammen kursgrupper som fungerer godt.

Medlemskap i fagforening
Vi gjør oppmerksom på at medlemskap i fagforening regnes som sensitive personopplysninger. Siden medlemskap i Norsk Skuespillerforbund (og i enkelte tilfeller andre foreninger) utløser rabatt hos oss, ber vi likevel om denne informasjonen når du søker plass på kurs. Mange skuespillere oppgir også fagforeningsmedlemskap i sine CVer.

Hvor lenge lagres informasjonen?
Personopplysningene dine (som beskrevet over) lagres hos oss inntil det ikke lenger anses som hensiktsmessig, og vil da bli slettet. Vi beholder personopplysningene dine inntil all administrasjon og rapportering i forbindelse med kurset du søker/deltar på er avsluttet. Unntatt fra denne regelen er regnskapsopplysninger som lagres hos vår leverandør Visma Eaccounting. (Se eget punkt om regnskapsopplysninger og retten til å bli glemt.)

Innhenting av personopplysninger hos andre
Medlemskap hos Norsk Skuespillerforbund (NSF) utløser rabatt hos oss. I tilfeller hvor det er uklart om søkeren er NSF-medlem sjekker vi Skuespillerkatalogen eller kontakter NSF for å få avklart dette.

Hvem deles informasjonen med?
Personopplysninger deles i enkelte tilfeller med kursholdere og/eller samarbeidspartnere. Dette gjelder kursdeltakeres CVer og/eller deltakerlister som inneholder navn og kontaktinformasjon. Slik deling skjer i tilfeller hvor kursholdere/samarbeidspartnere vurderer søkere til kurs, eller i tilfeller hvor de skal gjøre seg kjent med kursgruppene.

Regnskapsopplysninger og retten til å bli glemt
Fakturainformasjon som legges inn hos vår leverandør Visma Eaccounting forblir lagret hos dem i fem år. Årsaken til dette er at dette regnes som personopplysninger som er en del av oppbevaringsplikten, og fem års lagring av regnskapsopplysninger er et gyldig formål som går foran retten til å bli glemt. Her kan du lese mer om hvordan Visma beskytter personopplysninger.

Andre personopplysninger som behandles av oss

Legeerklæringer, sykmeldinger og arbeidsbekreftelser
Norsk Skuespillersenter mottar legeerklæringer, sykmeldinger og arbeidsbekreftelser fra kursdeltakere som må melde seg av kurs. Det er kun sykdom eller annet kunstnerisk arbeide i kursperioden som er regnet som gyldig fravær og utløser refusjon av kursavgift/sletting av faktura. Informasjonen benyttes kun som dokumentasjon. Sykmeldinger og legeerklæringer er sensitive personopplysninger. Vi har internrutiner for mottak og umiddelbar sletting/makulering av disse dokumentene, som vi mottar per post eller via vår e-post (som er kryptert).

Kvitteringer for reiseutgifter og billetter
Kursdeltakere som søker om reisestøtte hos oss bes om å sende kvitteringer/kopi av billetter til oss. Denne informasjonen benyttes kun som dokumentasjon til regnskapsfører for innvilgning og utbetaling av reisestøtte. Når reisestøtten er utbetalt og ferdig bokført slettes dokumentasjonen hos NSS, men i henhold til oppbevaringsplikten lagres dokumentasjonen hos vår regnskapsfører i fem år.

Kontonummer
Ved refusjon av kursavgift eller utbetaling av reisestøtte mottar vi kontonummer for utbetalingen. Dette benyttes kun for å kunne utføre utbetalingen, og slettes hos NSS etter at utbetalingen er gjennomført og bokført. I henhold til oppbevaringsplikten lagres dokumentasjonen hos vår regnskapsfører i fem år.

Bilder underveis i kurs
Vi tar bilder underveis i kurs, som dokumentasjon på senterets aktivitet, men også for bruk i markedsføring. Som regel rapportposter på sosiale medier, som informerer om hva som foregår på senteret/i senterets regi. Noen ganger brukes bildene også for markedsføring av nye kurs (vanligvis hvis det er samme type kurs). Bildene lagres på vår lokale server. Du kan takke nei til å bli tatt bilde av, og vi innhenter samtykke fra alle som fotograferes i forkant av eventuell publisering.

E-postadresser for nyhetsbrev
Etter 1.juli 2018 må alle som fortsatt ønsker å motta nyhetsbrev fra oss gi sitt aktive samtykke til dette, og dele sin e-postadresse med oss på ny. Det kan gjøres her.
Denne informasjonen brukes kun til utsending av nyhetsbrev som inneholder informasjon om kurs/workshops, og/eller invitasjoner til arrangementer i regi av Norsk Skuespillersenter.

Retten til å bli glemt
Alle som søker på kurs hos NSS må gi sitt aktive samtykke til å dele personopplysninger med oss. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket og be om å bli glemt. Du kan altså kreve at vi sletter dine personopplysninger.

Dersom du trekker tilbake samtykket ditt plikter vi å slette alle dine personopplysninger. Det eneste unntaket er regnskapsopplysninger (se punktet «Regnskapsopplysninger og retten til å bli glemt»).

Kontakt vårt personvernombud
Hvis du vil trekke tilbake samtykket ditt har du krav på å få svar fra oss innen en måned. Personvernombudet ved Norsk Skuespillersenter er daglig leder, Betine Fiskaa Johannessen, som kan kontaktes her: betine@skuespillersenter.no