Reisestøtte

Hvem kan få reisestøtte?

Vi har som mål å være et kompetansesenter for skuespillere over hele landet, og Norge er et langstrakt land. Derfor kan du søke oss om reisestøtte dersom du har fått plass på et av våre kurs/arrangementer, hvor reisestøtteordningen gjelder og du bor langt unna stedet det gjennomføres.

Det fremgår tydelig av kursbeskrivelsen dersom et kurs/arrangement omfattes av reisestøtteordningen vår. 

Vilkår for reisestøtten:

  • Kan kun søkes om én gang per person per sesong (vår/høst).
  • Du må ha fått bekreftelse på plass på kurset/arrangementet du søker for
  • Begrenser seg til maks 1000 kroner per person per semester.
  • Må søkes om i forkant av kurset/reisen.
  • Gjelder kun reise, ikke kost eller losji.
  • Utbetales mot innsendte kvitteringer, billetter og boardingkort i etterkant av kurset, og gjelder kun gjennomført reise direkte forbundet med kursdeltakelsen. Husk å oppgi kontonummer.
  • Søkeren er selv ansvarlig for å sende inn gyldig dokumentasjon i tide, fortrinnsvis så snart som mulig i etterkant av reisens slutt. Dersom den ikke sendes inn før 10. desember inneværende år, bortfaller reisestøtten.
  • Noen kurs kan ha egne vilkår for reisestøtte (for eksempel kan det i enkelte tilfeller søkes om en høyere sum). Se kurssiden for spesifikk reisestøtteinformasjon. Dersom ikke annet er oppgitt, gjelder de generelle vilkårene som beskrevet her.

For å søke om reisestøtte, send en epost til post@skuespillersenter.no med navn og dato på kurset/arrangementet, plassbekreftelsen, og informasjon om hvor du reiser fra.

Dersom du får tilslag, vil du få en bekreftelse på reisestøtte fra oss på mail. I så tilfelle kan reisedokumentene scannes og sendes til samme e-postadresse, i etterkant av gjennomført kurs/reise.

Reisestøtte til andre kurs?

Reisestøtteordningen vår er kun for våre egne kurs/samarbeidskurs, og kun dersom du har fått plass på kurset gjennom oss. Dersom du trenger reisestøtte for et kurs/arrangement i regi av andre, eller vår støtte (på opptil 1000 kroner) ikke strekker til, kan du søke reisestøtte hos Fond for utøvende kunstnere.