Vilkår for å søke plass

Vilkår

Innsendt søknad er bindende, men du er ikke garantert kursplass før du har mottatt plassbekreftelse. Dersom du får plass plikter du å betale kursavgiften, og fakturaen vi sender ut må være betalt innen forfall.

Kursfakturaen kan krediteres (slettes) eller refunderes kun dersom du kan dokumentere gyldig grunn til avmelding: sykemelding eller kunstnerisk arbeid i kursperioden. (NB: I noen få tilfeller er ikke kreditering/refusjon mulig, dette er i så tilfelle spesifisert i kursteksten)

Sykemelding

Vi må ha beskjed så snart som mulig dersom du er syk. Sykemelding fra lege må være oss i hende senest 1 uke etter kursstart, ellers må fakturaen betales.

Kunstnerisk arbeid

Vi forstår at skuespillere plutselig kan få oppdrag, og krediterer/refunderer fakturaen dersom vi mottar kopi av kontrakt eller en signert bekreftelse fra arbeidsgiver som kan dokumentere kunstnerisk arbeid i kursperioden. Vi må ha beskjed senest 48 timer før kursstart, og dokumentasjonen må være oss i hende senest 1 uke etter kursstart, ellers må fakturaen betales.

Faktura

Du er ansvarlig for din faktura fra du mottar den på epost. Dersom du oppdager feil i din egen påmelding før du har mottatt faktura, ta kontakt med oss så snart som mulig for å få rettet opp dette. Faktura må betales innen forfall, og på forfalte fakturaer kan det tilkomme purregebyr.