Stillingsutlysning

Norsk Skuespillersenter søker administrasjonskonsulent til vikariat (60 %)

I forbindelse med en foreldrepermisjon søker vi en strukturert og engasjert vikar med betydelig erfaring innen informasjonsarbeid og administrasjon. Søker må ha bakgrunn og/eller faglig innsikt i kulturfeltet. Vi er en liten og fleksibel organisasjon, og arbeidsstedet ligger sentralt i Oslo.

Aktuelle arbeidsoppgaver:

– Informasjonsarbeid og profilering av sentret (sosiale medier, nettsidene, nyhetsbrev, pressearbeid etc), for å markedsføre senterets kurstilbud og nå nye potensielle brukere og samarbeidspartnere. Arbeidet inkluderer å utarbeide en markedsføringsstrategi, som senteret vil kunne bruke i senere arbeid.

– Fakturering av og kommunikasjon med kursdeltakere. Kommunikasjon med kursholdere ved behov.

– Praktisk bistand og oppfølging ved gjennomføring av kurs.

– Bistå daglig leder med forefallende arbeid, samt i utviklingen av Skuespillersenterets kursprogram.

– Administrasjonskonsulentens arbeidsoppgaver og arbeidstid utformes i dialog med daglig leder. Det er ønskelig med faste arbeidstider jevnt fordelt utover arbeidsuken.

Kompetansekrav:

Det er en forutsetning at søker har god kjennskap til scenekunst-/filmfeltet og gode evner innen kommunikasjon og formidling, samt med markedsførings- og pressearbeid. Fortrinnsvis med et godt nettverk innen film og teater.

Utmerkede IKT-kunnskaper er også en forutsetning, inkludert sosiale medier.

Søkeren må ha god arbeidskapasitet og samarbeidsevne, være strukturert, fleksibel, effektiv, ryddig og nøyaktig, samt ha evnen til å skaffe seg oversikt og holde i flere arbeidsoppgaver samtidig.

 

  • Søknadsfrist 17.april.
  • Stillingsprosent: 60 %
  • Lønn etter avtale.
  • Tiltredelse: medio august 2017. Vikariatet går til mai/juni 2018.

Søknad med CV sendes til post@skuespillersenter.no

Spørsmål om stillingen kan rettes til daglig leder Mika Ore: mika@dev-skuespillersenter.wpx.no , telefon 22 20 65 60, eller styreleder Knut Alfsen: knut@skuespillerforbund.no, telefon 21 02 71 97.

 

Om oss

Norsk Skuespillersenter er et nasjonalt kompetansesenter for kontinuerlig faglig utvikling innen scenekunst. Senterets mål er å nå profesjonelle skuespillere over hele landet gjennom kurs, seminarer, debatter og idéutvikling. Skuespillersenteret skal også bidra til tverrfaglig samarbeid mellom kunstnere og kunstnerorganisasjoner fra kunstformer innen scenekunst, film, dans, visuell kunst og musikk.

For mer informasjon om Skuespillersenterets arbeid og aktiviteter, se våre øvrige nettsider: www.dev-skuespillersenter.wpx.no