Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer

Ved Norsk Skuespillersenter har vi nulltoleranse for seksuell trakassering, mobbing, rasisme og annen trakassering. Alle som jobber på oppdrag for oss eller deltar på kurs hos oss plikter å følge våre etiske retningslinjer:

Trakassering, maktmisbruk og forskjellsbehandling skal ikke forekomme hos Norsk Skuespillersenter. Alle i tilknytning til Skuespillersenteret (det være seg kursholdere, samarbeidspartnere eller kursdeltakere) skal jobbe for å fremme likestilling, være sin egen posisjon og makt bevisst, og opptre ansvarlig og hensynsfullt.

Alle som jobber på oppdrag for oss plikter også å jobbe i tråd med arbeidsmiljøloven.

Dersom du opplever eller observerer noe kritikkverdig hos oss, eller i forbindelse med kurs/arrangementer i regi av oss, oppfordrer vi deg til å varsle om dette. Slik går du frem for å varsle.