Etiske retningslinjer

Ved Norsk Skuespillersenter har vi nulltoleranse for seksuell trakassering, mobbing, rasisme og annen trakassering. Alle som jobber på oppdrag for oss eller deltar på kurs hos oss plikter å følge våre etiske retningslinjer:

Trakassering, maktmisbruk og forskjellsbehandling skal ikke forekomme hos Norsk Skuespillersenter. Alle i tilknytning til Skuespillersenteret (det være seg kursholdere, samarbeidspartnere eller kursdeltakere) skal jobbe for å fremme likestilling, være sin egen posisjon og makt bevisst, og opptre ansvarlig og hensynsfullt.

Alle som jobber på oppdrag for oss plikter også å jobbe i tråd med arbeidsmiljøloven.

Dersom du opplever eller observerer noe kritikkverdig hos oss, eller i forbindelse med kurs/arrangementer i regi av oss, oppfordrer vi deg til å varsle om dette. Slik går du frem for å varsle.