Å spele på nynorsk
med Eldbjørg Lognvik

Søknadsfrist 22. jun
Dato 5. sep – 7. sep
Pris 800/700 kr
Tid 12:00 - 16:00

Om Workshop

Har du kjent deg usikker på scena? At du ikkje er levande nok, ikkje får «tak» på teksten eller ikkje får ut potensialet ditt som skodespelar – at det rett og slett er noko som ikkje fell på plass?

Dette er typiske utfordringar som mange skodespelarar seier at dei møter når dei skal bruke eit scenespråk som er annleis enn det språket, dialekta eller språkstilen dei brukar til vanleg.

I kurset arbeider vi oss gjennom «metoden for dialektomlegging», ein arbeidsmetode som er særs nyttig i møte med eit nytt eller uvant scenespråk. Kurset rettar seg mot skodespelarar og fokuserer på nynorsk, men vil vere nyttig og aktuelt uansett kva scenespråk ein brukar, eller kva språk- og dialektbakgrunn ein har. Kurset er også relevant for andre som direkte eller indirekte jobbar med formidling av språk, for eksempel regissørar.

Som deltakar får du eit verktøy for systematisk dialektomlegging i arbeidet ditt. Det vil gjere deg sterkare i møte med tekst og scenespråk slik at du raskare finn kjerna i karakteren, blir trygg på scena og er open for samspel med andre.

Undervisinga er lagt opp med foredrag og praktiske øvingar, og deltakarane vil få meir informasjon etter kvart som kurset nærmar seg.

Tidspunkt:
5. september: kl. 12 – 19 (startar med lunsj)
6. og 7. september: kl. 10-16 begge dagar

EI INNHALDSRIK VEKE I SUNNFJORD
Kurset ligg saman med tre andre arrangement som skjer i same veke i same område: Bransjetreff, Fagsamtalar om scenekunst for barn og unge med Kulturtanken og Scenekunstbruket samt Teaterfestivalen i Fjaler. Så om du har til og moglegheit, kan du få fagleg påfyll, bli kjent med nye og betre kjent med gamle, oppleve teater, delta i diskusjonar om kva feltet er og kva det treng – i ei og same veke!

Bransjetreff 8. og 9. september
Teater Vestland inviterer alle kursdeltakarar og scenekunstfeltet til Regionalt bransjetreff i Førde ! I to dagar fokuserar vi på bransjen i Vestland fylke. Kven er vi? Kva treng vi? Vi møtast og presenterer oss sjølve og våre kunstnarskap, deler erfaringar, råd, utfordringar og moglegheiter. Vi kjem med meir detaljert info når det nærmar seg, men ønskjer at du held av datoane allereie no!

OVERNATTING
Kursdeltakarar får spesialpris for overnatting gjennom Teater Vestland. Reservasjon gjerast via e-post bransje@teatervestland.no. Førstemann til mølla!

Thon Hotel Førde: kr 650,- per natt per person

Medlemmar i Norsk Skuespillerforbund får rabattert pris på kursavgifta.

Instruktør

Kurshaldar Eldbjørg Lognvik er utdanna lærar og logoped, og ho underviste på skodespelarutdanninga ved Statens Teaterhøgskole, seinare Khio, i mange år.

I 2005 leverte ho hovudfagsoppgåve om problematikken rundt dialektovergang; kva skjer med stemme og kroppsspråk når vi skal bytte dialekt eller språk?

I 2013 flytta ho tilbake til heimbygda Flatdal i Telemark, og har dei siste åra arbeidd innanfor stemmebehandling, stemmeutvikling og språkarbeid/dialektovergang i ulike samanhengar, mellom anna ved Nationaltheatret, NRK og filminnspelingar.

I 2015 gav ho ut boka «Publikum på alle kantar», ei handbok i stemme-og språkarbeid som er basert på pensum ved skodespelarutdanninga, god faglitteratur og erfaringar gjennom mange års praksis.

Deltakerkriterier

Åpent for profesjonelle deltakere, dvs. med godkjent treårig utdanning på høyskolenivå, eller tilsvarende profesjonell erfaring, med følgende bakgrunn:

Skuespillere og regissører.

Sted

Teater Vestland, Førdehuset, Førde

Reisestøtte

Vi har som mål å være et kompetansesenter for skuespillere over hele landet, og Norge er et langstrakt land. Derfor kan du søke oss om reisestøtte dersom du har fått plass på et av våre kurs/arrangement og du bor langt unna stedet der det gjennomføres.

Les mer om hvem som kan få reisestøtte

I samarbeid med

Søk plass

Søknadsfrist 22. jun
Dato 5. sep – 7. sep
Pris 800/700 kr
Tid 12:00 - 16:00

Innsendt søknad er bindende, og du må oppfylle for å kunne få plass. Du vil få svar på søknaden innen to uker etter fristen.

 • Jeg er kjent med Norsk Skuespillersenters (NSS) personvernerklæring. NSS lagrer opplysningene jeg oppgir under i et begrenset tidsrom. Min CV kan deles med kursholder og/eller andre samarbeidspartnere når det er hensiktsmessig for kurset.
 • Maks størrelse 2 MB
  Dra og slipp filer her, eller
  Accepted file types: pdf, doc, docx, Max. file size: 2 MB.
  • Fagforeningsmedlemskap regnes som sensitive personopplysninger. Siden medlemskap i Norsk Skuespillerforbund utløser rabatt hos oss, ber vi deg likevel om denne informasjonen.
  • Jeg samtykker til at det tas bilder under kurset, som kan publiseres på NSS sine nettsider og/eller i sosiale medier.
  • Og til slutt...