Årlig Audition

Søknadsfrist 25. sep
Dato 6. nov
Pris 0 kr
Tid 10:30 - 16:30

Om Audition

NYHET! Årlig audition er i år for både nyutdannede og etablerte skuespillere!

Arrangementet er et samarbeid mellom Norsk Skuespillersenter, Norsk Skuespillerforbund, Riksteatret og Norsk Teaterlederforum.

Hvor og når
Årets audition foregår på Riksteatret, Gullhaug Torg i Nydalen i Oslo, mandag 6. november, på dagtid. Deltakerne får tildelt oppmøtetidspunkt på epost i forkant.

Hva
Årlig audition gir nyutdannede og etablerte skuespillere en mulighet til å presentere seg for mange potensielle arbeidsgivere på én gang: Alle landets teatersjefer, instruktører, dramaturger, film- og TV-produsenter, castingbyråer og andre som arbeider profesjonelt med skuespillere inviteres.

For hvem
Kategori 1: Nyutdannede skuespillere.

 • Maks 3 år siden endt utdanning. Krav for deltakelse er treårig, praktisk skuespillerutdannelse på høyskolenivå, primært fra skole utenfor Norge.
 • Det vil også være mulig for skuespillere uteksaminert fra godkjente skuespillerutdanninger i Norge å søke om deltakelse.
 • Kryss av om du er: 1. Skuespiller. 2. Dukkespiller. 3. Musikalskuespiller
 • Som hovedregel kan en utøver delta maksimum to ganger på Årlig audition.

Kategori 2: Etablerte skuespillere.

 • Minst 4 års profesjonell erfaring som skuespiller etter endt Bachelor-utdanning.
 • Har man ikke en bachelorgrad i skuespill er kravet 7 års profesjonell erfaring som skuespiller. Man må i denne tiden ha vært jevnt over aktiv som skuespiller.
 • Beskriv deg selv som skuespiller: Hvor du har jobbet, hva du har jobbet med og hvor du ønsker å jobbe. (maks 10 linjer, i «Annet»-feltet i søknadsskjemaet)
 • Kryss av om du er: 1. Skuespiller. 2. Dukkespiller. 3. Musikalskuespiller
 • Som hovedregel kan en utøver delta maksimum to ganger på Årlig audition.

Hvordan
Individuell del: Hver deltaker får 4 minutter til rådighet.

 • Alle skal fremføre en tekst som sendes ut ved opptak til Årlig audition. Du kan bruke hele tiden på denne eller også gjøre en annen tekst i tillegg.
 • Alle står fritt til å velge hvilken type tekst de vil fremføre som tekst nr. 2 (monolog, dikt, sang, etc). Vi anbefaler å velge tekst fremfor sang. Alle tekster må fremføres på norsk, mens sanger kan være på et valgfritt språk.
 • Teatret stiller mp3/cd-spiller og piano til rådighet. Eventuell akkompagnatør må deltaker selv besørge.

Felles del:

 • Improoppgave: Alle deltakere får også en kort improvisasjonsoppgave som skal utføres to og to og under veiledning fra instruktør.

CV
Alle skuespillere som ønsker å søke, må sende en profesjonelt formatert CV i henhold til Norsk Skuespillersenters CV-mal. Maks 1 side i PDF-format. Denne CVen inneholde:

 • Frontalt, svart-hvitt portrettbilde (headshot), maks. 1 år gammelt, tatt av profesjonell fotograf. Plassering av bildet er øverst på CVen. Du kan velge å ha et rollebilde i tillegg til portrettbildet.
 • Kontaktinformasjon
 • Informasjon om relevant utdanning og praksis med årstall. Det må også komme klart frem hva som er praksis under utdanning, og hva som er profesjonell arbeidserfaring.
 • NB! Kun søkere med CV utformet i henhold til Norsk Skuespillersenters CV-mal blir akseptert.
 • Se vår CV-mal i Wordformat her: Eksempel-CV DOC og CV-tips her: http://www.dev-skuespillersenter.wpx.no/cv-mal/

Deltakerkriterier

Åpent for profesjonelle skuespillere, dvs. med godkjent treårig utdanning på høyskolenivå i utøvende skuespillerkunst, eller tilsvarende profesjonell skuespillererfaring.

Uttak
Erfaringsmessig er det flere søkere enn plasser. Uttaket vil foretas av en komité bestående av representanter fra Norsk Skuespillersenter, Norsk Skuespillerforbund og Norsk Teaterlederforum / Norsk Teater- og Orkesterforening, etter fristens utløp. Søkere med godkjent skuespillerutdanning som ikke tidligere har deltatt, vil prioriteres. Uttakskomitéens vedtak er endelig og kan ikke påklages.

 

Påmelding publikum
Årlig audition er kun åpen for et bransjepublikum (instruktører, regissører, teatersjefer, castere osv).Publikum må melde seg på til AnnMargritt@riksteatret.no
Oppgi ditt navn + organisasjonen du representerer.
Påmeldingsfrist for publikum: 30. oktober.

Nytt av i år for publikum: Årlig Audition er i åpent for både nyutdannede og etablerte skuespillere, integrert i ett og samme arrangement. Det serveres lunsj.

Spørsmål kan rettes til Norsk Skuespillersenter:
22 20 65 60 / post (a)dev-skuespillersenter.wpx.no

eller Norsk Skuespillerforbund v/ Mari Thune 21 02 71 93.

Sted

Riksteatret, Nydalen, Gullhaug Torg 2, 0484 Oslo, Norge

Reisestøtte

Vi har som mål å være et kompetansesenter for skuespillere over hele landet, og Norge er et langstrakt land. Derfor kan du søke oss om reisestøtte dersom du har fått plass som utøver på scenen på dette kurset/arrangementet og du bor langt unna stedet der det gjennomføres.

Les mer om hvem som kan få reisestøtte

I samarbeid med

Søk plass Påmelding avsluttet

Søknadsfrist 25. sep
Dato 6. nov
Pris 0 kr
Tid 10:30 - 16:30