Gestaltterapeutisk tilnærming til skuespillerarbeid
med Tuuja Jänicke / FIN

Søknadsfrist 15. mar
Dato 16. apr – 17. apr
Pris 650/550 kr
Tid 10:00 - 18:00

Om Kurs

Hvordan kan du bruke en gestaltterapeutisk tilnærming til arbeidet ditt som skuespiller? Her og nå og kontakt er to hovedbegrep som benyttes i Gestaltterapi. I dette verkstedet undersøker vi hvordan vi kan adressere begrepene på scenen.

Hvorfor? Som skuespillere vil vi bli levende, begynne å glede oss over skuespillet og få kapasitet til å berøre publikum.

Om verkstedet:
Vi har en tendens til å ha forskjellige strategier for å unngå å være i her og nå – i nuet, som eksempelvis å blidgjøre publikum, gjøre oss mindre, overspille osv. Men når vi lar oss selv være akkurat det vi tilfeldigvis er i akkurat dette øyeblikket, synliggjøres det autentiske jeget og magien skjer: teksten eller forestillingen kommer til live. Som skuespillere blir vi levende, vi begynner å glede oss over spillet, og får kapasitet til å berøre publikum.

Vi jobber med:
Personlige hindre og forsvar for scenisk tilstedeværelse. I tillegg til soloarbeid vil det bli øvelser og teoretiske perspektiver på Gestaltterapi.

Dagsplan dag 1: Soloarbeid, øvelser og teori.

Dagsplan dag 2: Solo-arbeid, øvelser og teori.

Forberedelse:
Deltakerne forbereder en kort tekst til workshopen, max 3 minutter. Teksten kan være et dikt, en monolog, en sangtekst, noe du har skrevet selv eller annet som har en betydning for deg. Du velger selv språk på teksten (norsk eller annet).

Ta med: Ta med deg teksten du har valgt, vanlig klær.

Språk: Kursleder kommuniserer på svensk og engelsk.

 

Instruktør

Tuuja Jänicke er scenekunstner med base i Helsingfors. Hun har hovedsakelig jobbet som regissør, men også som skuespiller og dramaturg. Bakgrunnen hennes er innen dans og fysisk teater. Jänicke er et grunnlegger og medlem av flere frie teatergrupper, for eksempel Theatre Venus og Monologue Theatre i Helsingfors. Jänicke har jobbet som teaterpedagog ved Teaterhøgskolen ved University of the Arts Helsinki og Metropolia University of Applied Sciences i Helsinki, hvor hun underviste i skuespill, regi og samarbeidende teaterpraksis. Hun er også utdannet gestaltterapeut fra GIS-International, Danmark, og har jobbet som praktiserende terapeut, veileder og pedagog innen forskjellige felt. Jänicke har en mastergrad i teaterstudier fra Helsingfors universitet. For tiden er Jänicke kunstnerisk forsker ved Performing Arts Research Centre of the Theatre Academy of the University of the Arts, Helsinki. Hennes forskningsemne er “The performing body and its potentiality – a Gestalt therapeutic approach to theatre work”.

Deltakerkriterier

Åpent for profesjonelle skuespillere, dvs. med godkjent treårig utdanning på høyskolenivå i utøvende skuespillerkunst, eller tilsvarende profesjonell skuespillererfaring.

Sted

Norsk Skuespillersenter, Welhavensgate 1, 0166 Oslo.

Reisestøtte

Vi har som mål å være et kompetansesenter for skuespillere over hele landet, og Norge er et langstrakt land. Derfor kan du søke oss om reisestøtte dersom du har fått plass på et av våre kurs/arrangement og du bor langt unna stedet der det gjennomføres.

Les mer om hvem som kan få reisestøtte

I samarbeid med

Søk plass

Søknadsfrist 15. mar
Dato 16. apr – 17. apr
Pris 650/550 kr
Tid 10:00 - 18:00

Innsendt søknad er bindende, og du må oppfylle for å kunne få plass. Du vil få svar på søknaden innen to uker etter fristen.

  • Jeg er kjent med Norsk Skuespillersenters (NSS) personvernerklæring. NSS lagrer opplysningene jeg oppgir under i et begrenset tidsrom. Min CV kan deles med kursholder og/eller andre samarbeidspartnere når det er hensiktsmessig for kurset.
  • Maks størrelse 2 MB
    Dra og slipp filer her, eller
    Godkjente filtyper: pdf, doc, docx.
  • Fagforeningsmedlemskap regnes som sensitive personopplysninger. Siden medlemskap i Norsk Skuespillerforbund utløser rabatt hos oss, ber vi deg likevel om denne informasjonen.