Victoria Steinland og Thomas Talawa Prestø

Hersketeknikker – se dem og motstå dem

  • Pris 200
  • Sted Haugesund
  • Dato 21/08/2021
  • Starttidspunkt 10:00
  • Sluttidspunkt 12:00
Søknadsfrist: 17. aug 2021

En nedlatende tone, innspill som blir oversett, en vits som ikke er så morsom – det kan være vanskelig å få taket på hva det er som skjer og hvorfor man plutselig føler seg liten og forbigått. I denne workshop om hersketeknikker trener vi på å identifisere ulike typer hersketeknikker og vi diskuterer hvordan vi kan stå imot dem.

Victoria Steinland i Balansekunst gjennomgår de fem hersketeknikker slik de ble definert av Berit Ås, og legger til noen nyere tilskudd.

Ofte ligger ujevne maktforhold til grunn for hersketeknikker. Thomas Talawa Prestø vil snakke om makt, majoritet/minoritetsperspektiver, og hvordan «det hvite blikket» kommer til syne i bransjen. Vi inkluderer også diskusjonsoppgaver og øvelser som gir rom for refleksjoner og ulike perspektiver.

 

Kurset er en del av fagprogrammet «MAKT OG INTIMITET ETTER #METOO OG COVID-19?» som er et samarbeid mellom Skuespiller- og danseralliansen, Balansekunst, Filmfestivalen i Haugesund, Haugesund Teater, Norsk Skuespillersenter, og gjennomføres med støtte fra Norsk Filminstitutt og Norsk Skuespillerforbund.

Fagprogrammet i Haugesund  er initiert som en del av Skuespiller- og danseralliansens faglige satsning; Kompetanseprosjektet 2021, utformet etter SKUDAs plan for kompetanseutvikling og består av et mentoringprogram med fem tilhørende nasjonale faglige arrangementer. Les mer om Kompetanseprosjektet 2021 her https://skuda.no/mentoringprogrammet under tittelen «Mentoringprogram for kunstnere i Skuespiller- og danseralliansen».

Deltakerkriterier
Instruktør
Sted
Reisestøtte
Søknad

I samarbeid med: