Hersketeknikker – se dem og motstå dem
med Victoria Steinland og Thomas Talawa Prestø

Søknadsfrist 17. aug
Dato 21. aug
Pris 200 kr
Tid 10:00 - 12:00

Om

En nedlatende tone, innspill som blir oversett, en vits som ikke er så morsom – det kan være vanskelig å få taket på hva det er som skjer og hvorfor man plutselig føler seg liten og forbigått. I denne workshop om hersketeknikker trener vi på å identifisere ulike typer hersketeknikker og vi diskuterer hvordan vi kan stå imot dem.

Victoria Steinland i Balansekunst gjennomgår de fem hersketeknikker slik de ble definert av Berit Ås, og legger til noen nyere tilskudd.

Ofte ligger ujevne maktforhold til grunn for hersketeknikker. Thomas Talawa Prestø vil snakke om makt, majoritet/minoritetsperspektiver, og hvordan «det hvite blikket» kommer til syne i bransjen. Vi inkluderer også diskusjonsoppgaver og øvelser som gir rom for refleksjoner og ulike perspektiver.

 

Kurset er en del av fagprogrammet «MAKT OG INTIMITET ETTER #METOO OG COVID-19?» som er et samarbeid mellom Skuespiller- og danseralliansen, Balansekunst, Filmfestivalen i Haugesund, Haugesund Teater, Norsk Skuespillersenter, og gjennomføres med støtte fra Norsk Filminstitutt og Norsk Skuespillerforbund.

Fagprogrammet i Haugesund  er initiert som en del av Skuespiller- og danseralliansens faglige satsning; Kompetanseprosjektet 2021, utformet etter SKUDAs plan for kompetanseutvikling og består av et mentoringprogram med fem tilhørende nasjonale faglige arrangementer. Les mer om Kompetanseprosjektet 2021 her https://skuda.no/mentoringprogrammet under tittelen «Mentoringprogram for kunstnere i Skuespiller- og danseralliansen».

Instruktør

Foreningen Balansekunst er et samarbeid mellom over 100 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv. Balansekunst er en samlende ressurs for hele kunstfeltet, fra musikk og scenekunst til billedkunst og fotografi, og legger et bredt mangfoldsbegrep til grunn for sitt likestillingsarbeid. Foreningen er dermed en pådriver for likestilling og mangfold knyttet til blant annet kjønn, kjønnsidentitet- og uttrykk, seksuell orientering, etnisitet, funksjonsvariasjoner, alder og klassebakgrunn.

Thomas Talawa Prestø er kunstnerisk leder av dansekompaniet og danseskolen Tabanka. Han jobber også med publikumsutvikling på Dansens Hus i Oslo, han foreleser på KHiO, og han er også en kritisk venn i prosjektet Critical Friends. Sistnevnte er et prosjekt for utvikling av strategier for et mer inkluderende kulturliv. Prestø har solid erfaring med mangfoldsarbeid og kritiske perspektiver på scenekunstfeltet, og har helt siden 1998 kjempet for at den svarte, dansende kroppen skal få en plass i Skandinavia.

Deltakerkriterier

Kurset er åpent for alle i bransjen.

Samarbeidspartnerne har nulltoleranse for alle former for kritikkverdige forhold, og følger NTO sin etiske standard for forebygging av trakassering.

Sted

Haugesund Teater. Smedasundet 98

Reisestøtte

Vi har som mål å være et kompetansesenter for skuespillere over hele landet, og Norge er et langstrakt land. Derfor kan du søke oss om reisestøtte dersom du har fått plass på et av våre kurs/arrangement og du bor langt unna stedet der det gjennomføres.

Les mer om hvem som kan få reisestøtte

I samarbeid med

Søk plass Påmelding avsluttet

Søknadsfrist 17. aug
Dato 21. aug
Pris 200 kr
Tid 10:00 - 12:00