Cathrine Frost

Improkurs for frilansere

  • Pris 550/500
  • Startdato 29/10/2020
  • Sluttdato 30/10/2020
  • Starttidspunkt 10:00
  • Sluttidspunkt 15:00

Kraften i å feile
Yrkeshverdagen til frilansere kan til tider være omskiftende, og det er lett at tryggheten forsvinner. Nye arbeidsbånd knyttes kontinuerlig og man må være fleksibel både når det kommer til nye samarbeid, arbeidsmåter og formspråk. Man lever i en frykt for å dumme seg ut, å ikke ta de «riktige» valgene, og man må hele tiden levere det beste av seg selv.

Improvisasjon trener deg i å mestre frykten for å feile. Dette kan sette deg i stand til å ta andre type valg, til å få høyere tilstedeværelse og til å dele kontrollen, som igjen kan gjøre deg mer spontan og intuitiv i ditt arbeid som skuespiller.

Det Andre Teatret sin erfaring er at improvisasjon kan hjelpe skuespillere til å angripe arbeidet på en mer leken og produktiv måte, kan gi en større autonomi som skuespiller, og kan minske frykten i en prøveprosess. Det setter oss i stand til å ta store valg, men gjør oss også villige til å gladelig kaste valgene over bord om det viser seg at de ikke fungerer.

Gjennom øvelser og leker jobber vi med sentrale begreper innenfor faget. Videre ser vi på hva som bidrar til å lage en god improvisert historie.

Frykten for å dumme seg ut er kilden til at vi planlegger, at vi styrer unna det skumle eller fremmede, at vi velger det kjente, og at vi gir opp når det blir vanskelig. Paradokset er at både forskning og erfaring viser at å være feilbarlige, uredde og nysgjerrige er de viktigste komponentene for å oppnå ny kunnskap, forståelse og kreativitet.

Medlemmer av Norsk Skuespillerforbund får rabattert pris. 

Deltakerkriterier
Instruktør
Sted
Reisestøtte
Søknad

I samarbeid med: