Plakat for kurs

Malin B. Erikson

Intimitet på scene, TV og film

  • Pris 700/600
  • Sted Oslo
  • Startdato 09/06/2023
  • Sluttdato 10/06/2023
  • Starttidspunkt 10:00 - 17:00/ 13:30 - 20:30
Søknadsfrist: 14. mai 2023

Målet med dette to-dagers kurset er å utforske begrepene intimitet, samtykke og personlige grenser og hvordan dette settes i forhold til visjoner og kunstneriske valg, og at du etter de teoretiske og praktiske øvelsene i kurset har fått en grundig forståelse av ditt eget forhold til intime scener, en forståelse av hvordan arbeidet med en intimitetskoordinator gjøres og nye verktøy for å kunne håndtere fremtidige intime scener.

Hvorfor? De siste årene har synet på å jobbe med scener som inneholder intimitet, simulert sex, simulert seksuell vold og nakenhet endret seg. Med mer kunnskap om intimitet, integritet, samtykke og personlige grenser, har en ny profesjonell rolle dukket opp med kompetanse i intimitetskoordinering og intimitetskoreografi: intimitetskoordinatoren.

Denne workshopen er for skuespillere, regissører, dansere og koreografer som ønsker å utforske nye måter å jobbe med intime scener på, og gir en innføring i hvordan et samarbeid med en intimitetskoordinator fungerer.

PRAKTISK INFORMASJON
Kurset består av to deler; en forelesningsdel og en praktisk del. I forelesningsdelen vil vi undersøke hvordan vi kan skape klare rammer for intime scener og hvordan samarbeidet med en intimitetskoordinator fungerer. I løpet av den praktiske delen vil du utforske samtykke, personlige grenser og intimitetskoreografi basert på en gitt tekst.

Kurstider
Merk at kurset går over to dager til ulike tider:
Fredag 9. juni kl. 10:00-17:00
Lørdag 10. juni kl. 13:30-20:30

Forberedelser
Deltakerne vil i forkant av kursstart bli bedt om å lese et manus og sende en kort presentasjon av seg selv og noen tanker om hva de forventer av workshopen.

Bekledning/utstyr
Deltagerne bes ta med seg vannflaske, mat og penn/papir. Bekleding bør være klær som tillater bevegelsesfrihet.

Språk
Svensk og norsk

Ingen nakenhet eller simulert sex vil finne sted i denne workshopen. Malin jobber ut fra en samtykkebasert metode der vi tar utgangspunkt i deltakernes personlige grenser. Har du spørsmål om manus/workshopens innhold, ta gjerne kontakt med kursholder Erikson: https://www.malinberikson.com/intimacy/en/contact/

Medlemmer i Norsk Skuespillerforbund, Norske Dansekunstnere og CREO får redusert deltakeravgift.

Workshopen er også del av Heddadagenes fagprogram.

Deltakerkriterier
Instruktør
Sted
Reisestøtte
Søknad

I samarbeid med: