Kollektiv skriving
med Tale Næss

Søknadsfrist
Dato 17. okt – 20. okt
Pris 1150/1050 kr
Tid 10:30 - 14:30

Om Kurs

LÆR Å SKRIVE FOR SCENEN – SAMMEN MED ANDRE!

Den prisbelønte forfatteren, dramaturgen og dramatikeren Tale Næss avslutter våren 2019 PhD-prosjektet sitt ved Kunsthøgskolen i Oslo om kollektiv skriving. I oktober har du sjansen til å lære noen av metodene hennes på et firedagers kurs i Bergen.

På kurset utforsker man hvordan tekst kan utvikles i samspill med andre. Hvordan kollektiv skriving kan bli en møteplass for språklige og menneskelige erfaringer. Deltakerne inviteres til et rom der virkeligheten ikke tilhører én, men mange, og undersøker hvordan man kan skrive og snakke fra et «vi», fremfor et «jeg». Det jobbes med flerstemthet,  språk og motspråk. Metoden er like egnet for tekster basert på kollisjoner og brudd, som for tekster basert på gjenkjennelse og delt erfaring.

Det jobbes ved skrivebordet og på gulvet, både med tekst og improvisasjon. Deltakerne samler gester og fysiske forløp – som ender i en visning (kl.15:30 siste kursdagen).

/// KURS  17. – 20. okt, kl 10:30-14:30

// FOREDRAG 20. okt, 15:00

// ARBEIDSVISNING 20. okt, kl 15:30

// SAMTALE 20. okt, 16:15-17:00

Kurset er initiert av Cornerstone v/ Vik & Lie, og gjøres i samarbeid med Norsk Skuespillersenter og BIT Teatergarasjens teaterfestival METEOR.

 

Medlemmer av Norsk Skuespillerforbund får rabattert pris.

Instruktør

Tale Næss er en prisbelønt forfatter, dramaturg og dramatiker. Hun skriver for scenen, radio og film, og gjerne i tverrkunstneriske konstellasjoner. En fasinasjon for stemmen er sentral i det hun gjør. Hennes stykker har blitt satt opp nasjonalt og internasjonalt. I dag er hun PHD-stipendiat i scenetekst på Kunsthøgskolen i Oslo og medlem av scenekunst-kollektivet StatEks, som produserer forestillinger og turnerer nasjonalt og internasjonalt. Aktuell med Sweatshop Aleppo som har urpremiere på Norsk dramatikkfestival 2019.

Cornerstone er et inititativ for ny scenetekst som utvikler og programmerer forestillinger, lesninger, samtaler og workshops. Ønsket er å fremme interesse og kunnskap om de mange ulike formene for scenetekst som dagens teater rommer, og slik bidra til å utvide teaterdiskursen på Vestlandet. Fra 2019-2020 er Cornerstone ved Vik & Lie engasjert som gjestekuratorer ved Cornerteateret i Bergen, støttet av Norsk Kulturråd. I perioden skal vi utvikle et program som involverer nye og etablerte dramatikere, regissører, dramaturger, teatervitere, forfattere og skuespillere fra det lokale, nasjonale og nordiske feltet.

www.cornerstones.no

Biennalen METEOR er BIT Teatergarasjens internasjonale teaterfestival, og presenteres i oktober annethvert år. Festivalen har opparbeidet solid internasjonal anerkjennelse og er enestående i sin sjanger i Norge. METEOR har blant annet fungert som utstillingsvindu for norske kunstnere mot et internasjonalt marked og vært avgjørende for den økende eksporten av norsk scenekunst.

http://bit-teatergarasjen.no

Deltakerkriterier

Åpent for profesjonelle deltakere, dvs. med godkjent treårig utdanning på høyskolenivå, eller tilsvarende profesjonell erfaring, med følgende bakgrunn:

Profesjonelle skuespillere og scenekunstnere med interesse for skriving, samt forfattere og andre profesjonelle kunstnere med en etablert skrivepraksis.

Sted

Kurset holdes i lokalene til Cornerteateret

Reisestøtte

Vi har som mål å være et kompetansesenter for skuespillere over hele landet, og Norge er et langstrakt land. Derfor kan du søke oss om reisestøtte dersom du har fått plass på et av våre kurs/arrangement og du bor langt unna stedet der det gjennomføres.

Les mer om hvem som kan få reisestøtte

I samarbeid med

Søk plass Påmelding avsluttet

Søknadsfrist
Dato 17. okt – 20. okt
Pris 1150/1050 kr
Tid 10:30 - 14:30