Tale Næss

Kollektiv skriving

  • Pris 1150/1050
  • Sted Bergen
  • Startdato 17/10/2019
  • Sluttdato 20/10/2019
  • Starttidspunkt 10:30
  • Sluttidspunkt 14:30

LÆR Å SKRIVE FOR SCENEN – SAMMEN MED ANDRE!

Den prisbelønte forfatteren, dramaturgen og dramatikeren Tale Næss avslutter våren 2019 PhD-prosjektet sitt ved Kunsthøgskolen i Oslo om kollektiv skriving. I oktober har du sjansen til å lære noen av metodene hennes på et firedagers kurs i Bergen.

På kurset utforsker man hvordan tekst kan utvikles i samspill med andre. Hvordan kollektiv skriving kan bli en møteplass for språklige og menneskelige erfaringer. Deltakerne inviteres til et rom der virkeligheten ikke tilhører én, men mange, og undersøker hvordan man kan skrive og snakke fra et «vi», fremfor et «jeg». Det jobbes med flerstemthet,  språk og motspråk. Metoden er like egnet for tekster basert på kollisjoner og brudd, som for tekster basert på gjenkjennelse og delt erfaring.

Det jobbes ved skrivebordet og på gulvet, både med tekst og improvisasjon. Deltakerne samler gester og fysiske forløp – som ender i en visning (kl.15:30 siste kursdagen).

/// KURS  17. – 20. okt, kl 10:30-14:30

// FOREDRAG 20. okt, 15:00

// ARBEIDSVISNING 20. okt, kl 15:30

// SAMTALE 20. okt, 16:15-17:00

Kurset er initiert av Cornerstone v/ Vik & Lie, og gjøres i samarbeid med Norsk Skuespillersenter og BIT Teatergarasjens teaterfestival METEOR.

 

Medlemmer av Norsk Skuespillerforbund får rabattert pris.

Deltakerkriterier
Instruktør
Sted
Reisestøtte
Søknad

I samarbeid med: