Plakat for arrangementet

Live podkast: Håndtering av intimitet i scenekunsten

  • Pris Gratis
  • Sted Oslo
  • Dato 10/06/2023
  • Starttidspunkt 11:30
  • Sluttidspunkt 12:30

Nettverket ELLIS – Et langt liv i scenekunsten inviterer til live podkast fra Bikuben på Det Norske Teatret under Heddadagene!

Lenke til strøm: LIVE PODCAST: Håndtering av intimitet i scenekunsten (vimeo.com)

Samtalene i denne podkasten vil ta utgangspunkt i Malin B. Eriksons erfaringer og arbeid som intimitetskoordinator. Ulike norske scenekunstnere, med bakgrunn fra film, scene, dans, koreografi eller performance vil i samtale med Erikson dele problemstillinger, strategier og tanker omkring arbeidet med intimitet, berøring, nakenhet, sex eller seksuell vold i arbeidet.

Tematikkens problemstillinger er aktuelle også utenfor scenekunstfeltet, fordi spørsmål om personlige grenser, intimitet, personvern og samtykke berører mennesker i mange ulike kontekster og arbeid, og diskuteres politisk og juridisk. Gjennom denne samtalen, håper ELLIS å åpne forståelse for den kunnskapen intimitetskoordinatorer som Erikson besitter og hvordan den kan ha betydning i scenekunstfeltet, men også ha overføringsverdi som kunnskap for andre situasjoner, kontekster og arbeid der intimitet og berøring er nødvendig.

Paneldeltakere er foruten Erikson, dansekunstner og koreograf Daniel Mariblanca, regissør Per-Olav Sørensen og skuespiller Sofie Tjelta. Sørensen og Tjelta har begge erfaringer fra å ha arbeidet med intimitetskoordinator, men Mariblanca har, gjennom sitt arbeid knyttet til kjønnsidentitet, intimitet og berøring, utarbeidet egne metoder og erfaringer.

Moderator er Christina Skreiberg.

ELLIS – et langt liv i scenekunsten – et nettverk for erfaringsutveksling og kompetanse. Nettverket består av samarbeidspartnerne Norsk Skuespillersenter, PRODA – Profesjonell Dansetrening, CODA Oslo International Dance Festival, PRAXIS Oslo, SKUDA – Skuespiller og Danseralliansen og CREO. Nettverkets formål er å utveksle erfaringer og undersøke hvordan scenekunstutdannede og deres kunstnerskap ivaretas i forhold til kompetansekrav og omstillinger – og bidra til at de kan ha lange liv i scenekunsten.

Deltakerkriterier
Instruktør
Sted
Søknad

I samarbeid med: