Mangfold på scene, lerret og skjerm

Søknadsfrist 15. nov
Dato 18. nov
Pris 0,- kr
Tid 10:00 - 12:00

Om Åpent arrangement

Mangfold på skjerm og scene 

– en bransjesamtale om arbeidsmarkedet for skuespillere med minoritetsbakgrunn.

Skuespiller- og danseralliansen, Norsk Skuespillersenter og Norsk Skuespillerforbund har gleden av å invitere til bransjesamtale. Arrangementet er gratis å delta på og vil også streames live.

Det har i lengre tid vært fokus på mangfold i kulturlivet. Norsk kulturråd er koordinator for arbeidet med mangfold, inkludering og deltakelse i kultursektoren. 6. september i år kom daværende kulturminister Abid Q. Raja med Strategi for scenekunst 2021-2025. Mangfold, representativitet og økte muligheter trekkes der fram som sentralt for å styrke relevansen til scenekunsten.

I tilskuddsbrevene til virksomheter som mottar midler fra Kulturrådet omtales et krafttak for mangfold.

For oss arrangører er denne bransjesamtalen et initiativ for å holde samtalen gående om hvordan vi som bransje kan bidra til at flere skuespillere med minoritetsbakgrunn får mer jobb.

Vi ønsker å samle teater, film og tv-bransjen og sammen sette søkelyset på arbeidsmarkedet for skuespillere med minoritetsbakgrunn. Hva kan bransjen gjøre for å bidra til økte jobbmuligheter? Hvordan jobbes det med dette i dag, hvilke erfaringer har skuespillere gjort seg og hva må endres? Hvorfor går det så sakte? Finnes det strukturelle hindringer som kan fjernes?

Spørsmålene vil bli belyst gjennom innledninger fra representanter for skuespillere, utdanning, teatersjefer, dramaturger, castere, filmregissører og -produsenter. Deretter vil dette diskuteres på scenen og med publikum.

Hjertelig velkommen!

Deltakerkriterier

Åpent for alle som jobber innen kulturfeltet, inkludert studenter.

Sted

Nordic Black Theatre & Cafeteatret, Hollendergata 8

Reisestøtte

Vi har som mål å være et kompetansesenter for skuespillere over hele landet, og Norge er et langstrakt land. Derfor kan du søke oss om reisestøtte dersom du har fått plass på et av våre kurs/arrangement og du bor langt unna stedet der det gjennomføres.

Les mer om hvem som kan få reisestøtte

I samarbeid med

Søk plass Påmelding avsluttet

Søknadsfrist 15. nov
Dato 18. nov
Pris 0,- kr
Tid 10:00 - 12:00