MOTForestillinger: International Master Class (Pal/Isr)

  • Pris 300/250
  • Sted Oslo
  • Dato 09/11/2017
  • Starttidspunkt 10:00
  • Sluttidspunkt 15:00
Søknadsfrist: 18. okt 2017

I samarbeid med festivalen MOTForestillinger tilbyr vi den internasjonale mesterclassen

«The power of culture over the culture of power»

(Sitat fra Edward Said)

Ytringsfriheten er under økende trykk internasjonalt, og heller ikke i Norge kan vi ta den for gitt. Hvordan kan kunstneren få makten i tale? Hvordan takle maktens mekanismer for å true, kneble og bringe til taushet?

I en felles masterclass presenterer Pia Maria Roll, Einat Weizman og Morad Hassan sitt arbeid. De har alle erfaringer av at egne kunstneriske verk forsøkes stoppes, enten gjennom trusler om vold eller sensur.

Weisman og Hassan ble født på samme sted, men tilhører hver sin politisk adskilte gruppering. Einat er jødisk israeler og Morad er palestinsk innbygger av israel, samt muslim. Sammen har de utviklet forestillingen SHAME som utfordrer og undersøker både strukturelle, ideologiske og kunstneriske rammer for (scene)kunsten.

Roll har gjennom responsen på verket National Apology (laget i samarbeid med Marius von der Fehr) erfart mange av de samme maktmidlene som Einat og Morad; voldstrussler, nazisammenligninger, krav om kunstnerisk sensur.

Innhold:

De vil i mesterklassen dele sine erfaringer og gå i dialog med hverandre og deltakerne for å forsøke å finne hvilke ideologiske rammer norske scenekunstnere preges og begrenses av, og hvilke kunstneriske strategier som kan utfordre disse rammene. Sammen vil de presentere og diskutere ulike eksempler på hvordan man kan skape en teatral form med kombinasjoner av personlig biografisk materiale, journalistisk materiale, offisielle dokumenter, meldinger og kommentarer fra facebook.

De vil få deltakerne i tale og gjennom samtaleformen forsøke å skape økt bevissthet om samspillet mellom personlig biografi og de historiske, politiske og ideologiske kontekstene hver enkelt har vokst oppi i og lever under. Hvordan kan dette bearbeides til et scenisk uttrykk, og hvordan kan dette uttrykket virke inn på krefter utenfor teaterets lukkede rom?

Om MOTForestillinger

Hovedmålet vårt er å tilby god og interessant kunst, men festivalen har også en tydelig politisk profil og agenda: ønsker å bidra til økt forståelse for, og en kollektiv samtale om, situasjonen i Palestina/Israel, og Norges rolle i forhold til denne. I tillegg til å programmere gode kunstnere, handler festivalen for oss om solidaritet med våre kollegaer som befinner seg i en svært krevende situasjon i Palestina/Israel, på begge sider av okkupasjonen. Vi tror på kunsten. Og på den åpne samtalen.

Inkludert i prisen:

Et utdrag av programmet

Festivalprogrammet byr på blant annet to forestillinger; Shame, av Einat Weizman (Tel Aviv) og Morad Hassan (Haifa), og Tawasol av Petra Barghouti og Eid Aziz (begge Ramallah).    Shame Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=6_Jbi2TL-OI

 

Medlemmer av Norsk Skuespillerforbund og studenter får rabattert pris.

Deltakerkriterier
Instruktør
Sted
Reisestøtte
Søknad

I samarbeid med: