Elisabet Sevholt

Skrekkfilmcamp for skuespillere og regissører

  • Pris 2000/
  • Sted Skarnes
  • Startdato 09/06/2022
  • Sluttdato 12/06/2022
Søknadsfrist: 20. mai 2022

Följ med på camp och fördjupa dig i skräckfilmsgenren!

På den här kursen utgår vi ifrån Chubbuck-tekniken för att hitta för uttrycksmedel och ett gemensamt språk för regissörer och skådespelare i skräck-/horrorfilmen. Genren kräver high stakes vad gäller liv och död och berättelserna befolkas av många andra väsen än ”vanliga människor”. Det går utöver det traditionella relations-dramat, och kräver verktyg för att hantera rädsla, död och övernaturlighet. Chubbuck-tekniken har analysmetoder för att hitta både människors och andra väsens mörka och ljusa drivkrafter och handfasta övningar för att nå äkta skräck, dödsrädsla, fysisk smärta, sorg och död.

Chubbuck-tekniken är en populär og värdskjänd skodespelarteknik skapat av den amerikanske skodespelarcoachen Ivana Chubbuck (”The Power of the Actor”). Den bygger på en analysmetod i 12 steg, där konstnären använder sig av sina egna personliga livserfarenheter, misslyckanden och trauman på ett mycket konkret sätt för att hitta drivkrafter för berättelser såväl som karaktärerna i en berättelse. Elisabet Sevholt är ackrediterad coach och lärare i tekniken sedan 13 år, och arbetar med många skådespelare och regissörer från hela Europa, med filmer och TV-serier i de flesta genrer.

Denne workshopen är för både skodespelare og regissörer, på totalt 16 personer, som skal arbeta i team bestående av en-två regissörer och två-tre skodespelare. Under fyra dagar arbetar regissörer och skådespelare tillsammans under ledning av Elisabet, med scener i skräck-/horrorgenren. Dom repeterar och spelar in med egen kamera/mobilkamera under dagarna och på kvällarna tittar dom tillsammans med Elisabet på materialet. Sista dagen tittar alla på varandras filmer och vi gör en utvärdering.

Exempelvis kommer vi att arbeta med scener från filmer som The Cured, A Tale of Two Sisters, A Cabin in the Woods och berättelser från H.P. Lovecrafts noveller och romaner. Det kan även finns möjlighet att använda egen-skrivet material på kursen.
Elisabet kommer att arbeta över gränserna mellan skådespelare och regissörer för att hitta gemensamma angreppssätt och ett gemensamt språk. Att använda sig av egna känslor och erfarenheter ger både äkthet och fördjupning i karaktärerna samt en personligt och unik stil för regissören. Detta starkt personliga uttryck påverkar publiken i magen.
Både regissörer och skådespelare arbetar med flera olika övningar under de fyra dagarna. T.ex. för att hitta äkta rädsla sätts den egna överlevnadsinstinkten igång i kroppen, genom en övning där man klargör för sig själv varför man vill överleva just nu. För skådespelaren blir det en starkt kroppslig rädsla; regissören kommer i kontakt med sin egen personliga rädsla och hittar relationer, tempo och rytm, kameravinklar och det kommer att påverka allt från manus-analys till klippning.

På kursen
Första dagen läggs grunden för arbetet och deltagarna går igenom analys-verktyg och övningar. Sedan arbetar regissörerna vidare med ”sina” skådespelare under dagen med handledning av Elisabet. På kvällen ser teamet på det första inspelade materialet tillsammans med Elisabet och lägger upp planerna för kommande dagars arbete.

Andra och tredje dagen fortsätter repetitionerna och inspelningarna. På kvällarna träffar Elisabet de olika teamen och går igenom vilka övningar som de kan göra för att hitta den specifika skräck/horrorkänslan i just deras film, från regi- såväl som skådespelarhåll.

Fjärde och sista dagen görs de sista inspelningarna innan alla tillsammans tittar på varandras filmer och gör en utvärdering.

Förberedelse
Tre veckor innan kursen får alla deltagare ett kompendium med grundläggande analys-verktyg och övningar speciellt för skräck-horrorfilmen. Läs igenom och bekanta dig med detta kompendium innan kursen. Läs gärna ”The Power of the Actor” av Ivana Chubbuck i tillägg till kompendiet.
Ungefär två veckor före workshopen kommer varje att skickas ett eller ett par scener. Teamet kommer att träna minst två gånger tillsammans inför workshopen irl eller online.
Deltagarna behöver inte ha tidigare erfarenhet av Chubbuck-tekniken, men förväntas läsa igenom kompediet som skickas ut noggrant och förbereda scenerna enligt det. OBS! Det är inte en introduktionskurs i Chubbuck-tekniken, men vi kommer att använda analysverktyg och övningar från Chubbuck- tekniken under kursdagarna.

Arbeta mellan kursdagarna
Deltagarna kommer att få uppgifter och måste öva mellan den första, den andra och den tredje dagen av kursen, som filmas under dagen.

Närvaro på kurs

Alla deltagare ska delta under hela kursen och ha möjlighet att träna både innan kursen och mellan första, andra och tredje kursdagen.

Språk på kurs
Svenska, norska och engelska efter behov.

Kursavgiften inkluderer kost (frokost, lunsj, middag) og losji på Solbakken folkehøgskole. Kursdeltakerne betaler selv reise, men skuespillerdeltakere kan søke reisestøtte fra Norsk Skuespillersenter (se lenke lenger ned).

Kvalifiserte regissører fra Innlandet kan søke Østnorsk Filmsenter om støtte til kursavgiften eller deler av denne.

Medlemmer i Norsk Skuespillerforbund får rabattert kursavgift.

Kurset er et samarbeid med Norsk Filminstitutt, Skuespiller- og danseralliansen, Solbakken Folkehøgskole og Østnorsk Filmsenter.

Deltakerkriterier
Instruktør
Sted
Reisestøtte
Søknad

I samarbeid med: