Gjør ideen din om til scenekunst

Gjennom Prøveromsordningen til Norsk Skuespillersenter gir vi profesjonelle skuespillere og utøvende scenekunstnere mulighet til å søke om gratis prøverom og støtte til veileder for prosjektutvikling.

Vi tilbyr Prøverom Oslo, Prøverom Ålesund (scenekunst for barn og unge) og Prøverom Lillestrøm (scenekunst for ungdom). Les mer om hvert enkelt prøverom lengre ned på siden.

Vi er veldig stolte av prøverommene våre. Det kommer alltid noe bra ut av dem, og vi er glade for at denne tilretteleggingen for nyskapning fungerer så godt i praksis. For oss er det et viktig poeng at prøverommene retter seg mot scenekunst for ulike målgrupper, slik at vi kan være med på å initiere ny scenekunst for publikum i alle aldre. Takk til våre gode samarbeidspartnere (Teatret Vårt, Akerhus Teater og ungTEKSTakershus), som muliggjør dette! 

Om Prøverom

Er du i startfasen og trenger rom for å teste ideer på gulvet? Kanskje du ønsker veiledning, for eksempel fra en regissør eller dramatiker? Kanskje du har behov for å lære noe nytt til forestillingen din?

Våre prøverom er for kunstnerisk utforskning av ideer. Prøverommene kan ikke brukes som del av en prøveperiode, men er til for å komme i gang/komme videre med et prosjekt. Gruppen kan få tilbud om en veileder som skal gi gruppen nye perspektiver i utforskningsstadiet av et prosjekt. Veilederen kan ikke være en person som allerede er tilknyttet kompaniet/prosjektet.

Kriterier

 • For profesjonelle skuespillere: Det vil si skuespillere med godkjent treårig utdanning på høgskolenivå i utøvende skuespillerkunst, eller med tilsvarende profesjonell erfaring.
 • Norsk Skuespillersenter skal nevnes som støttespiller i all markedsføring av prosjektet, og vår logo skal benyttes sammenhenger hvor det er naturlig (markedsføring i sosiale medier, nettside, flyer, plakat, program o.l.). Skuespillersenterets logo finner du nederst på denne siden.
 • I etterkant skal det sendes en kort rapport (en halv til en A4-side) til Norsk Skuespillersenter. Denne kan vi gjøre tilgjengelig på våre hjemmesider eller benytte i andre sammenhenger. I rapporten skal dere skrive om prosessen og hva dere har oppnådd. Den skal også inneholde en oversikt over alle skuespillere (og andre) som deltok under prøverommet. Frist for innlevering av rapport: Senest en måned etter at prøverommet er avsluttet.
Prøvesalen vår

Prøverom Oslo

Foregår i Prøvesalen hos Norsk Skuespillersenter.

Du kan søke om:

 • Lokale i opptil fem dager (kl.10-15) + dagshonorar i to dager (2 x 4000 kroner) for å leie inn en veileder. (Husk at veilederen ikke kan være en person som allerede er tilknyttet kompaniet/prosjektet.)
 • Kun lokale i opptil fem dager (kl.10-15).

En kort søknad/prosjektbeskrivelse skal inneholde:

 • En presentasjon av kompaniet/scenekunstnerne
 • Hva dere ønsker å utforske (beskrivelse av den kunstneriske idéen)
 • Beskrivelse av hvordan denne utforskningen skal foregå i prøveromsuka
 • En tydelig formulering av målgruppe
 • CV for alle involverte

Ordningen er et fleksibelt tilbud som kan tilpasses ulike behov. For søkere som ikke har anledning til å reise til Oslo/ønsker å gjennomføre prøverommet andre steder i landet, er det mulig å søke om en tilpasset løsning. Du kan da søke om enten å få dekket dagshonorar for veileder i to dager (2 x 4000 kroner), eller utgifter til leie av prøverom (maks 8000 kroner). 

Send søknaden til linn@skuespillersenter.no. Søkere får svar fortløpende.

Prøverom Ålesund

I samarbeid med Teatret Vårt i Ålesund tilbyr vi prøverom med fokus på scenekunst for barn og unge. Prøverom utlyses og arrangeres to ganger hvert år. 

Om Teatret Vårt

Teatret Vårt ønsker å legge til rette for at scenekunstnere skal utforske teater for barn og unge. Med dette prøverommet bidrar de til at kompanier som retter seg mot publikumsgruppen 0-12 år, får utforske og teste sine ideer og konsepter.

Teatret ønsker tettere kontakt med kompanier, og mer samarbeid og dialog om scenekunst for barn og unge. Der det er aktuelt vil de kunne diskutere videre samarbeid med tanke på co-produksjoner.

Hvem skaper vi teater for?  Teatret Vårt vil også bidra til et tettere, mer åpent samarbeid mellom teatret, scenekunstnere og publikum. Derfor fungerer Prøverom Ålesund også som en visningsarena, hvor utøvere og publikum får møte hverandre.

Målgruppe: 0 – 12 år

Praktisk informasjon

Ved tildelt Prøverom, får du:

 • Testet ut en idé
 • Lokaler og leilighet i opptil fem dager for inntil fire personer
 • Reise for inntil fire personer, inntil 2000 kroner per person
 • Publikum i riktig målgruppe
 • Betalt veileder i to dager. Inklusiv opphold, og reise (inntil 2000 kroner)
 • Gruppen står selv ansvarlig for å ta med teknisk utstyr, musikkinstrumenter, med mer.
 • Mål arbeidsrom: 7×8 meter scene.
 • Personale: gruppen stiller selv med tekniker.

Søknadsfrist utlyses for dette prøverommet og er oppgitt på Programsiden.

Prøverom Lillestrøm

Prøverom for kunstnere som utvikler scenekunst og scenetekst som har ungdom (13-18 år) som målgruppe.

Deltakerkriterier
Åpent for profesjonelle skuespillere, det vil si med godkjent treårig, utøvende utdanning på høgskolenivå i skuespillerkunst, eller med tilsvarende profesjonell erfaring. Unge profesjonelle og nyutdannede teaterskapere prioriteres. Tilknytning til Akershus er ikke et krav, men teller positivt.

Praktisk informasjon
Ved tildelt prøverom, får du:

 • Jobbet med tekstutvikling og idéutvikling på gulvet
 • Lokaler i opptil fem dager (Prøverommet avholdes ved Akershus Teater, i utgangspunktet i ungTEKSTakershus sitt lokale. Vær obs på lav takhøyde og liten mulighet for omfattende scenografi)
 • Betalt veileder i tre dager, fra Akershus Teater eller eksternt (etter avtale med gruppen)
 • Gruppen står selv ansvarlig for å ta med teknisk utstyr, musikkinstrumenter, med mer.
 • Gruppen stiller selv med tekniker
 • Ved fullført prøverom kan gruppen bli vurdert for videre samarbeid med tanke på co-produksjon der dette er aktuelt.
 • ungTEKSTakershus tilbyr veiledning innen tekstoppbygging, dramaturgi og konseptutvikling. De kan også hjelpe til med utvikling av karakterer og historie på manus-/devisingstadiet, og bistå med tydeliggjøring av prosjektets kunstneriske mål og virkemiddelbruk. De hjelper også gruppen med å spisse prosjektet mot målgruppen.

Søknadsfrist utlyses for dette prøverommet og er oppgitt på Programsiden.