Gjør ideen din om til scenekunst

Gjennom Prøveromsordningen til Norsk Skuespillersenter gir vi profesjonelle skuespillere og utøvende scenekunstnere mulighet til å søke om gratis prøverom og støtte til veileder for prosjektutvikling.

Vi annonserer flere prøverom gjennom vårhalvåret, så om ingen av de annonserte prøveromsukene passer for ditt prosjekt, send oss gjerne en generell søknad, så skal vi gjøre vårt beste for å finne rom til deg!

Fra våren 2021 har vi også startet et spennende samarbeid med SALT Art & Music om deres prøveromsordning – se lenger ned på siden for informasjon.

Om Prøverom

Er du i startfasen og trenger rom for å teste ideer på gulvet? Kanskje du ønsker veiledning, for eksempel fra en regissør eller dramatiker? Kanskje du har behov for å lære noe nytt til forestillingen din?

Våre prøverom er for kunstnerisk utforskning av ideer. Prøverommene kan ikke brukes som del av en prøveperiode, men er til for å komme i gang/komme videre med et prosjekt. Gruppen kan få tilbud om en veileder som skal gi gruppen nye perspektiver i utforskningsstadiet av et prosjekt. Veilederen kan ikke være en person som allerede er tilknyttet kompaniet/prosjektet.

Kriterier

 • For profesjonelle skuespillere: Det vil si skuespillere med godkjent treårig utdanning på høgskolenivå i utøvende skuespillerkunst, eller med tilsvarende profesjonell erfaring.
 • Prosjektet kan ikke være fullfinansiert.
 • Norsk Skuespillersenter skal nevnes som støttespiller i all markedsføring av prosjektet, og vår logo skal benyttes sammenhenger hvor det er naturlig (markedsføring i sosiale medier, nettside, flyer, plakat, program o.l.). Skuespillersenterets logo finner du nederst på denne siden.
 • I etterkant skal det sendes en kort rapport (en halv til en A4-side) til Norsk Skuespillersenter. Denne kan vi gjøre tilgjengelig på våre hjemmesider eller benytte i andre sammenhenger. I rapporten skal dere skrive om prosessen og hva dere har oppnådd. Den skal også inneholde en oversikt over alle skuespillere (og andre) som deltok under prøverommet. Frist for innlevering av rapport: Senest en måned etter at prøverommet er avsluttet.

Praktisk informasjon

Foregår i Prøvesalen hos Norsk Skuespillersenter.

Lokalet ligger i en høy første etasje sammen med Norsk Skuespillersenter og er tilgjengelig for korttidsleie når lokalet ikke brukes til kurs/workshops. Salen er på ca 70 kvm (5,45 m bred og 13 m lang) med parkettgulv og har takhøyde på ca 3,5 m. Salen har store vinduer med persienner og en halv kortvegg er dekket av speil.

Det er et kjøkken med oppvaskmaskin og servise (kaffe/te eller annen mat og drikke må leietaker selv ta med) som er tilknyttet Prøvesalen. Det er også to toaletter og et foajé-område som kan tas i bruk.

Sammenleggbare bord og stoler er lagret bakerst i Prøvesalen og kan brukes av leietaker. Det finnes også et enkelt lydanlegg med to store høyttalere, sceneelementer, projektor med lerret, samt et piano tilgjengelig i salen.

Du kan søke om:

 • Lokale i opptil fem dager (kl.10-15) + dagshonorar i to dager (2 x 4000 kroner) for å leie inn en veileder. (Husk at veilederen ikke kan være en person som allerede er tilknyttet kompaniet/prosjektet.)
 • Kun lokale i opptil fem dager (kl.10-15).

En kort søknad/prosjektbeskrivelse (max. 1 side) skal inneholde:

 • En presentasjon av kompaniet/scenekunstnerne
 • Hva dere ønsker å utforske (beskrivelse av den kunstneriske idéen)
 • Beskrivelse av hvordan denne utforskningen skal foregå i prøveromsuka
 • En tydelig formulering av målgruppe

Husk å legge ved:

 • CV for alle involverte
 • Budsjett for prosjektet

Ordningen er et fleksibelt tilbud som kan tilpasses ulike behov. For søkere som ikke har anledning til å reise til Oslo/ønsker å gjennomføre prøverommet andre steder i landet, er det mulig å søke om en tilpasset løsning. Du kan da søke om enten å få dekket dagshonorar for veileder i to dager (2 x 4000 kroner), eller utgifter til leie av prøverom (maks 8000 kroner). 

Send søknaden til post@skuespillersenter.no. Søkere får svar fortløpende.

Prøverom i samarbeid med SALT art&music

SALT art&music åpnet høsten 2020 en splitter ny amfiscene for teater. Kveldene fylles opp med scenekunst, men på dagtid er lokalet åpent til scenekunstproduksjon.

I 2021 inngikk vi et prøveromssamarbeid med SALT, slik at prosjekter som får innvilget prøverom hos SALT også kan søke oss i Norsk Skuespillersenter om støtte til 2 dager med ekstern fagperson/veileder.

 

 

 

SALT tilbyr

Forprosjekt: 2 uker prøvetid mandag – fredag fra kl 10.00 – 15.00.

Lokalet kan brukes til alle typer scenekunst. Eneste krav er at det skal resultere i et møte med publikum. Det kan være én enkelt forestilling, en work in progress, eller et nytt konsept som kan spille på SALT på jevnlig basis.

Scenekunstnere og prosjektledere innen alle sjangere er velkommen til å søke.

Påmelding

Send en mail til sjur@salted.no med:

– Kort info om søker

– Kort info om prosjekt

– Praktiske og tekniske behov for å gjennomføre en arbeidsperiode

– Hvordan prosjektet kan møte et publikum på SALT

Prosjektperiode 2021 – 2027

Ønsker du en befaring av lokalene, kan det også organiseres med en forespørsel til samme mailadresse.

Les mer her: https://www.salted.no/proverom